Stichting Vastenavend biedt gedicht 'Jubelstadje' n'aan.

  • Krabbegat 20-02-11

Gedicht 'Jubelstadje' vereeuwegd op de gevel

Vandaag rond allef één 's middags verzamelde de Stichting Vastenavend bij "Otel de Schelde" om same mè genòòdegde 'n toerke te make deur 't Krabbegat en 'n gedicht t'ont'ulle van de Bergenèèr Anton van Duinkerken alias Willem Asselbergs. Afgevaardege van Stichting Alterse Carnaval, Stichting Karnaval Lepelstraat, Brabantse Carnavals Federatie en de gemèènteraad in de persòòn van onze burregervader ware n'aan de Antwerrepsestraat aanwezeg.

Voor da d't toerke deur de stad begon, wier op 'n gròòt doek 'n kopie ont'uld van "'t Manifest", da d'in 1946 wier opgemakt in "Otel de Schelde" en ondertekend deur Bergenèère mè d'n goeie naam en faam. Mè di "Manifest" òòpte de Stichting Vastenavend van 't Krabbegat 't vertrouwe n'en de fienansjeele steun te krijge n'om weer 'n Vastenavend te kenne n'ouwe.

Gelukkeg wier t'r in 1946 g'òòr gegeve n'aan da "Manifest", zoda me nou nog steeds in 't openbaar en zonder prebleme Vastenavend kenne n'en meuge viere, al 66 jare lang! Naar d'ont'ulling van di "Manifest" wier t'r koers gezet naar de Maria'oek; 't kruispunt Kortemeestraat, Fortuinstraat, Lieve Vrouwestraat en Stéénberregsestraat.

Voorop de stoet d'Òòg'eid in 'n koets mè dèèrvoor twee Friese pèèrde en dèèrachter dweilbend Krabbestamp gevollegd deur de Stichting Vastenavend en de genòòdegde. Aangekome bij de Maria'oek sprak de Gròòtste Boer d'aanwege toe staande n'op 'n ouw veilingkisje.

Naar de woorde van de Gròòtste Boer wier 't gedicht van Anton van Duinkerken symbolisch ont'uld, of beter gezeed gedòòpt, deur d'Òòg'ied Prins Nilles III deur middel van arde kennismaking van 'n fles sjampanje mè de muur, waarop 't gedicht is aangebrocht. Nie 't ééle gedicht sta d'op de muur, enkel drie stròòfe; 't ééle gedicht zou namelek bekant d'ééle Chinese muur beslaan. Op 'n bord onder de geschilderde stròòfe van 't gedicht kende wel 't g'ééle gedicht leze.

't Gedicht mè da's titel "Jubelstadje" wier in 1923 deur Anton van Duinkerken geschreve n'as 'n ode n'aan 't Krabbegat. De tot standkomming van 't gedicht op de muur bij de Maria'oek is verzurregd deur Comité Stenen Strofen. Da comité n'et namelek al meer mure n'in 't Krabbegat verzien van schilderinge van gedichte. Agge binnekort in de buurt zijt van de Maria'oek motte zeker 's naar bove kijke n'en leze wa Van Duinkerken ons Krabbegat toedichtte.

Fotokes van de ont'ulling van "'t Manifest" en 't gedicht van Anton van Duinkerken vinde n'ier.

Ieronder 't ééle gedicht "Jubelstadje":

Jubelstadje, waar ik werd geboren,
uw uitgelatenheid hangt aan de gevels
als guirlanden.
Boven uw straten wapperen de wolken
festoenen van luidruchtigheid.

De harten van uw burgers zijn zo feestelijk
als lampions op koninginnedag.
Uw poorten staan open naar zeewind
die binnenholt als dolle jonge meisjes,
op alle gezichten komt frisse gulheid!

Uw vaderstadse toren
luidt met vertrouwelijke stem:
uit alle ramen licht gezelligheid
als van moeders verjaardag.

Vredefeesten zijn uw avonden
met fakkel-taptoe van soldaten:
een statig lied van mensengoedheid klinkt
tegen de muren van de hemel.

Onder de sterren hebt gij grote rust:
Maria waakt aan alle hoeken,
engelbewaarders
zweven boven uw straten.

Halfduister geeft u vertrouwelijkheid
over uw huizen hangt
de meigeur van 'n middeleeuwse nacht.

Ok vergimmes interessant om te lezen...