AsOeKar trakteer 't Krabbegat nog ééne keer op meziek.

  • Krabbegat 23-02-11

Nog ééne keer de gèève klanke van AsOeKar

T'is awir vijf jaar geleeje da de bend AsOeKar d'r leste n'optreeje gaf op de Sluiting mè d't toepasseleke nummer "Adios". Toepasselek want da jaar nam namelek d'Òòg'eid Prins Wannes II afscheid van 't Krabbegat en AsOeKar brocht dèèr 'n muziekale n'aubade voor de vertrekkende prins.

Mar 't bloed kroop bij AsOeKar waar da d't nie gaan kon en 't begon bij die manne weer te kriebele. Naar lang beraad wier t'r beslote om di jaar, onder andere vanwege 't jubeljaar, 'n éénmalege reejunie t'organisere mè d'originele bezetting en 't Krabbegat nog ééne keer op Vastenavendmeziek te traktere n'op 'n wijze zoas alléén AsOeKar da ken.

Feitelek is 't meer as ééne keer; AsOeKar gif aankomende zondag 27 febrewarie vanaf 'n uur of 15:30 uur 'n optreeje n'op de Gròòte Mart, waarnaar de bend verder de stad in trek. Ok op zaterdag 5 mèèrt naar d'intocht en op maandag 7 mèèrt naar de Kindervastenavend zulle de klanke van Asoekar over de Berregse pleine n'en strate klinke.

Agge nie wit wie of wa AsOeKar is, zulle me perbere 't kort same te vatte: Berregse Vastenavendmeziek mè d'n Zuid-Amerikaans, Caribisch n'of 'n Kaapverdisch sausje. Bij AsOeKar òòrde bevobbeld zukke n'òòge nòòte uit 't trompet komme, waarvan dagge docht da d't feitelek nie mogelek is. G'òòr muziekale n'arransjemente van è'k me jou dèèr... Gewòòn zurrege dagge de manne van Asoekar òòr en ge zul beame, dagge meer mè d'n instrument ken doen dan alléén onder oew errem te stoppe.

D'instrumente zijn opgepoetst, de tafelkleeje geklopt en de plumkes opgekamd. Nog ééne keer kende nummers as "Theodorus", "Danza de Penalty" of "El Steketee" n'òòre. Nog drie n'optreejes van AsOeKar te gaan en dan valt wezelek 't doek voor AsOeKar of beter gezeed dan is 't "Adios AsOeKar".

Op VastenavendFM òòrde ielek uur wel wa meziek verbij komme van AsOeKar en agge d'r éélmaal gin genoeg van ken krijge, zullie tweede n'en derde (leste) ceedee zijn nog te kòòp bij Meziekateljee Frans van Vliet in de Blauwe'andstraat.

Ok vergimmes interessant om te lezen...