Wie ellept bouwclub Variant muziekaal n'uit de brand?

  • Krabbegat 19-01-11

De A-wage van bouwclub Variant in 2010

Kommende Vastenavend is 't presies 44 jaar geleeje da d'in 't Krabbegat bouwclub Variant wier op gericht. De manne n'en vrouwkes van Variant begonne mè d't bouwe voor lòòpgroepe (mè wage) mè pepier-masjee en tegeswòòrdeg zijn ze nie meer weg te denke bij "d'A-wages" in de d'optocht.

In die n'eerste jare è bouwclub Variant éél wa bouwkote verslete: van de Potterstraat naar de Febrieksstraat, om dèèrnaar te gaan bouwe in d'ouwe Stadschuur en om vervolleges naar de Lindebaan te gaan. Om op 't lest van de nuuwe Stadschuur te vertrekke naar d'uidege plek op 't Konterscherrep.

In 't verleeje ontwierepe tekenèèrs as Eric Elich, Joost Eykman, Wouter de Mòòr, Jan van Eekere mè sukses wages voor bouwclub Variant. Tegeswòòrdeg sta Riny Agenèèrs weer gerant voor d'ontwerrepe. Vanaf 1974 doe bouwclub Variant, mè d'één uitzondering in 1979, in d'optocht mee in de kattegorie "A-wages".

Di jaar kom Variant netuurlek vanweges "'t 4x11 jaar bestaan" van de bouwclub Variant mè d'n gròòtse en speesjale "jubileejem A-wage". Alléén d'r ontbrikt nog wa om goed mee te kenne doen n'aan d'optocht; bouwclub Variant zit zonder meziek of te wel ze n'ebbe nog gin dweilbend voor de kommende n'optocht. En da ken netuurlek nie, want d'r òòr bij 'n gève A-wage n'as vaneiges 'n leuteg mopske meziek.

As dweilbend makte 'n onderdéél uit van de kreejasie van bouwclub Variant en worde n'as dweilbend ok nogges in de watte geleed deur de manne en vrouwkes van de bouwclub. G'oef as dweilbend gin òògstaande kunste te vertòòne, 'n gèèf stukske vastenavendmeziek is meer dan genogt. D'r wor verwacht dagge n'as dweilbend netuurlek op de dag van d'optocht aanwezeg (netuurlek mè d'instrument) ken zijn tusse 12:00 en 17:00 uur.

Lat 's zien da de Vastenavend wezelek 'n féést van de saam'òreg'eid is deur mè d'oew dweilbend bouwclub Variant uit de brand t'ellepe. Naast d'eeuwege roem en 'n gròòts respekt kredde n'as dweilbend ok blaasgeld om de verenegingskas te spekke. Zitte zellef nie in 'n bend, mar witte meschient wel 'n dweilbend die 'n andje wil n'ellepe; gif da dan ok die infermasie deur! Ge ken bouwclub Variant bereike deur te meele naar Tim Verdult.

Lat oe eige nie kenne en zurreg da Variant, zeker di jaar vanweges zullie jubileejem, nie zonder meziek kom te zitte. En trouwes mè meer as onderd dweilbendjes in ons Krabbegat, motte d'r toch op z'n minst ééne dweilbend zijn, waarvan de leeje later kenne zegge tege zullie kleinkinders "mè da 4x11 jaar jubileejem van Variant in 2011 ebbik muziekaal m'n stééntje n'aan bijdroge!"

Wilde nog meer wete wa bouwclub Variant doe, in 't verleeje gedaan et of wa ze ga doen? Bekek dan ok 's d'òòmpeetsj van BC Variant of nim 's 'n kijkje in 't bouwclubarchief op Vastenavend.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...