Waterschans schenk aandacht aan 6 x 11 jaar Vastenavend.

  • Krabbegat 27-12-10

'n Kenmerkende tekening van Louis Weijts.

Op 4 december brocht de Geschiedkundege Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom 'n éél spesjaal nummer uit van 't tijdschrift de Waterschans. Di nummer was namelek éélmaal gewijd aan ons Vastenavendféést, de titel van deze Waterschans is dan ok "6 x 11 Vastenavend - Féést der Saam'oreg'eid".

In meer san vijfteg pagina's worre verschillende onderwerrepe van onze Vastenavend beschreve en naar 't leze van deze Waterschans zijde van 'n òòp feite n'op d'òògte, die ge òògstwaarschijnlek nog nie wist. Alle artikele worre vergezeld deur schitterende unieke afbééldinge n'en foto's.

In 't eerste artikel duik Irene van Kemenade in d'istorie van oveniersvereniging Sociëteit "De Vrij'eid", die opgericht wier in 1887. "De Vrij'eid" sting in 't verleeje bekend vanweges 't organisere van d'optochte van voor d'òòrlog en bij d'oprichting van Stichting Vastenavend is dan ok goed gekeke naar d'organisasie van deze sociëteit.

Bernard Asselbergs, de zeun van Willem Asselbergs beter bekend as Anton van Duinkerken, ga d'aan d'and van 't femiliearchief wa dieper in op 't pamflet "Verdediging van Carnaval" uit 1928. Deur middel van diverse bronne wor di voor de Vastenavend éél belangerijk dokument in 'n breder perspektief gezet.

Onze n'eigeste nar Eric Elich ver'aalt over de wages mè d'Optocht, die in de lòòp van de tijd in 't Krabbegat gereeje n'ebbe. Oe is de "Berregse stijl" ontstaan, ister wel 'n "Berregse stijl", welleke baanbrekende n'ontwerrepe zijn d'r ooit te tòòn gesteld, wie ontwerrept op di mement voor welleke bouwklup, welleke technische ontwikkelinge n'ebbe zich voor gedaan... Al dees soort vrage worre in di artikel be'antwòòrd mè netuurlek veul uniek bééldmateriaal.

Ok komme de Òòg'ede Prins Nilles I (Kees Becht - 1946-1958) en Prins Manus I (Koert Damveld - (1984-1995) aan 't woord. D'r wor ingegaan over de Vastenavend in zullie jeugd en de beginperiode van de Stichting Vastenavend. Ge kom t'r achter oe datter Vastenavend wier gevierd voor en naar d'oorlog. Ok bij di d'artikel prachtige foto's uit d'ouwe dòòs zogezeed.

Ok Ward Warmoekerken lat van z'n eige n'ore en beschrijf 't Remeinse omkeringsféést "Saturnalia", want ok dèèr legge de wortels van onze Vastenavend. De tredities van di d'omkeringsféést vinde me nouw ok nog trug bij bij bevobbeld Sinterklaas en Drie Koninge.

Dees Waterschans mè d'as titel "6 x 11 Vastenavend - Féést der Saam'oreg'eid" kende nog kòòpe vor 11 euro 11 bij de boek'andels Van der Kreek en Quist.Ok is mogelek di nummer via 't internet te bestelle deur te meele naar de Geschiedkundege Kring. Via d'òòmpeetsj van de Geschiedkundege Kring komde nog meer te wete over 't werrek en de verschillende uitgaves.

As lest wille me n'oe nie ont'ouwe dagge op 't internet grates en vor niks ken neuze n'in verschillende ouwere jaargange van de Waterschans, namelek die van 1968 tot en mè 2008 deur ier te klikke kom bij 'n zoekveld van de Waterschans. Zoekterreme as Vastenavend en carnaval levere n'ure leesleut op!

Ok vergimmes interessant om te lezen...