Ketakt

Ge ken vor al oew vrage, verzoekskes, op- of aanmerkinge, tips, nuuwsberichte enzevoors enzevoors ons netuurlek altijd meele. Ge ken ons van Vastenavend.nl bereike n'op 't meeladres:
reejaksie @ vastenavend.nl
Deur 't gròòte aantal meels kenne me nie altijd alles beantwoorde, mar me leze wel alle meels. Voor dagge n'ons meelt kek dan wel evekes of dagge n'op dees pagina nie al 't antwoord ken vinde n'op oew vraag.

Persberichte

Alle persberichte kende gewòòn meele naar reejaksie @ vastenavend.nl
Perbeer ok één of 'n paar leutege fotookes mee te sture. 't Liefst 'n liggende foto van zo'n twee duuzend pixels breed mè d'n òòge resolusie.

Evenement aanmelde

Agge 'n Vastenavendevenement organiseer, meel dan alle infermasie naar reejaksie @ vastenavend.nl zo damme oew evenement kenne toevoege n'in de vastenavendkelender. Perbeer naam, lokasie en de datum mè starttijd van 't evenement deur te geve. Stuur ok 'n omschrijving van oew evenement mee.

Agge ok 'n pooster van oew evenement et, meel die dan ok bedéén naar reejaksie @ vastenavend.nl. Let op dagge 'n pooster stuurt in òòge resolusie. 't Liefst minimaal 1000 pixels. Agge 'n pooster et mè d'éél veul MB's dan madde netuurlek ok 'n WeTransfer sture.

Wie makt Vastenavend.nl

Das dus feitelek nie presies bekend. En da d'is toch ok nie echt éél belangrijk? Janus en Nilles same mè Oscar make sinds tweeduuzendenéén Vastenavend.nl zumme mar zegge. Mar bovenal ga d'onze dank uit naar oe, as Vastenavend.nl-bezoeker. Want gullie ouwe mè reejaksies, op- en aanmerkinge of bevobbeld mè nuuwkes Vastenavend.nl levendig, ouw da d'in ere!

Reklame make - Banner

Ge ken reklame make n'op 't platforrem vor de Berregse Vastenavend. Oew banner mè link naar oew saait wor dan getòònd op onze saait en in onze apps. Oew banner wor dan wisselend onder de nuuwsberichte getòònd en op de desktop versie ok nog wisselend in de èdder. Zo bereikte in één klap éél veul Vastenavend­lief'ebbers.

Agge interesse n'et kende meele nar reejaksie @ vastenavend.nl vor alle infermasie en prijze. Ge ken sponsor of òòfdsponsor worre. Agge òòfdsponsor wor dan kredde nog meer promosie. 't Zal oe verbaze oe goedkòòp 't is.

Oew banner mot 'n jpg bestand zijn van 582 (b) x 100 (l) pixels, mar agge 't lasteg vin d'om zellef 'n banner te make kenne me n'oe netuurlek grates ellepe n'or. Gin prebleem.

Vastenavend.nl wul gin winst make. Da d'is nie onze bedoeling. Wel zou 't leuteg zijn om uit de koste te komme. Anders kennen me zellef gin Vastenavend meer ouwe. Ge ken netuurlek ok altijd 'n gift gève. Vastenavend.nl wor ommers gemakt deur vrijwillegers. Voor meer infermasie kende meele naar reejaksie @ vastenavend.nl

Oew praivisie

Wa verzamele me van oe
't Liefst verzamele me zo min mogelek van oe. Me zijn ok gin gròòt kommersjeel bedrijf, mar gewòòn lief'ebbers van 't féést. Amme n'iets verzamele dan zijn 't wel LeutNeutBonne. Die vier van '91 zoeke me bevobbeld nog : ) Agge die nog et legge n'op zolder dan madde bedéén belle n'or.

Op Vastenavend.nl vrage me soms wel om oew naam, speulnaam en meeladres. Die gegeves gebruike me allééneg mar om 't mogelek te make dagge bevobbeld de kwis ken speule of om de Schalie'oef (de nuuwsbrief van Vastenavend.nl) te versture. Me gebruike n'oew meeladres nie vor reklame en me zulle oew meeladres nie verkòòpe n'aan andere mense, zeker nie die uit Roosendaal.
Ok ebbe me gegenereerde infermasie nòòdeg om alles goed te kenne late werreke. Da d'is zo'n bietje n'op ieleke saait nòòdeg en dus ok bij ons. Dees infermasie omvat oew IP-adres, oew soort browser en cookies.
De saait makt gebruk van Google Analytics, Google Firebase en Microsoft Clarity.

Apps
In d'apps van Vastenavend.nl wor gin persòònleke infermasie opgesloge. Me make wel gebruk van Google Analytics en Google Firebase.

https://analytics.google.com
https://firebase.google.com
https://clarity.microsoft.com

Oew bijdrage n'aan Vastenavend.nl
Agge infermasie, weetjes, al dan nie ingeskende documente, fotookes, diejaas, fillemkes enzevoors enzevoors opstuurt naar Vastenavend.nl mette meel, post, via d'n dieje van d'n dieje, app of cms dan vinde n'et ok goed damme n'oew bijdrage opslaan en plaatse n'op Vastenavend.nl (saait, apps en sesjale medieja). Oew bijdrage wor dan opgesloge n'op onze servers en/of in onze database.

Kek o.a. bij Cookies op Vastenavend.nl vor meer infermasie.

Oew rechte

Alles wa d'op Vastenavend.nl wor gemakt en verspreid is mee de gròòtste zurreg gedaan op meestal 'n eel klein zolderkamerke. Naast damme zellef éél veul dinge make en in mekare flanse, ebbe me ok de toestemming van verschillende mense n'en klupkes om t'een of t'ander weg te zette op Vastenavend.nl.

Ge mag dus feitelek nie zomaar tekste, fotookes of andere geplaatste voorwerrepe van Vastenavend.nl kopiejere en gebruike of wijer op 't wereld wije web of sesjale medieja verspreide. Agge toch wa wil gebruike wa d'op Vastenavend.nl sta, kende ons oew verzoek meele naar reejaksie @ vastenavend.nl. Netuurlek kende vrij èn elemaal grates en vor niks gebruikmake van onze eigeste
Nuuws RSS of de Kelender RSS.

Prefiele n'op Vastenavend.nl

Prefiele zijn bedoeld om iets over oeweige te vertelle. Ok kende oeweige Vastenavend-fotokes op Vastenavend.nl zette. Leuteg toch? Mar, let op. Ieleke foto mot iets mette Berregse Vastenavend te make n'ebbe en ge mot de rechte n'op de foto ebbe. Dus g'et de foto zellef gemakt of de persòòn die de foto et gemakt etter gin prebleme mee dagge dieje foto gebrukt. As de foto niks mette Vastenavend te make n'et of de rechtebbende et gin toestemming gegeve om de foto ier op Vastenavend.nl te plaatse dan kan da fotoke worre verwijderd. Alle fotokes die ge op oew prefiel zet mag op Vastenavend.nl blijvend gebrukt worre. Netuurlek kende ok zellef oew fotoke verwijdere.

Dèèrnaast motte oew prefielnaam leuteg en orzjienéél ouwe. Op oew prefiel is vloeke n'en schelde nie toegestaan en bevat gin leuges, laster of beledeginge. Dèèrnaast motter zoveul mogelek in 't Berregs diejelekt geschreve worre, de voertaal van Vastenavend.nl.
Agge oew prefiel wil op'effe motte naar de leje pagina gaan en oew eige aanmelde. Kies dan vor 'prefiel aanpassen' en anteer oew muis dan op 'Wilde d'ekstra opties aanpasse?'. Agge kiest voor 'ja' bij 'Prefiel op'effe:' is oew prefiel opg'eve. Let op: Een prefiel op'effe kende nie ongedaan make. Denk dus goed na.

Verzoeke vor infermasie

Regelmatig krijge me van n'oe 't verzoek of da me informasie ebbe voor 'n spreekbeurt op school of damme infermasie kenne verschaffe voor t'een of t'ander prejekt. Elaas kenne me oe dèèr nie mee ellepe, want alles wa me wete sta d'al op Vastenavend.nl. Agge nog andere (meschient wel spesifieke) infermasie zoekt over de Berregse vastenavend, kende eel goed terecht bij de bieb (dèèr ebbe ze bekant alle boeke n'over de vastenavend) of bevobbeld bij 't geméénte n'archief aan d'Ofstraat 2B (dèèr ebbe ze ok alle ouwe vastenavendkrante om mar 's 'n voorbeeld te noeme.

De Vastenavend App

Edde Gij de grates Vastenavend.nl App al op oew tillefoon? Zo oefde niks te misse van de Berregse Vastenavend en blefde ielek mement van de dag op d'òògte van watter speult.

Instelleer bedéén de grates iOS app
Instelleer bedéén de grates Android app

Let op vor VastenavendFM

't Ken zijn dagge n'op oew Android tillefoon gin radiejoo oor agge d'epp op d'achtergrond lat speule. Zet dèèrom bij Batterij => Limieten achtergrondgebruik => Apps die nooit sluimeren meddut pluske d'epp 'Vastenavend' d'r bij.

Sesjale medieja

Volleg Vastenavend.nl ok op sesjale medieja. Zo blefte altijd op d'òògte van 't leste Vastenavendnuuws.

X [Twitter]
Vastenavend.nl op X: www.twitter.com/VastenavendNL

Féésboek
Vastenavend.nl op Féésboek: www.facebook.com/VastenavendNL

Instegram
Vastenavend.nl op Instegram: www.instagram.com/VastenavendNL

Joetjoep
Vastenavend.nl op Joetjoep: www.youtube.com/c/VastenavendNL

Bluesky
Vastenavend.nl op Bluesky: bsky.app/profile/vastenavend.nl

Threads
Vastenavend.nl op Threads: www.threads.net/@vastenavendnl

Cookies op Vastenavend.nl

Versie 2.0 08-12-2016
Geschreven in de Nederlandse taal.

Wat is een cookie?
Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

Wikipedia (31 december 2012) Artikel 'Cookie (internet)' geraadpleegd via https://nl.wikipedia.org/ wiki/Cookie_(internet)

Vastenavend.nl, en al haar websites/platformen/apps, maken gebruik van verschillende soorten cookies zoals:

Noodzakelijk - Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van Vastenavend.nl
Statistieken - Deze cookies gebruikt Vastenavend.nl om bezoekersgegevens vast te leggen. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Google Analytics.
Social sharing - Deze cookies worden gebruikt bij social media zoals bijvoorbeeld Facebook/Meta, Twitter.

Bezoekers van Vastenavend.nl die geen cookies wensen moeten vóór gebruik van Vastenavend.nl hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde elementen van Vastenavend.nl niet goed functioneren.

Vastenavend.nl zal dit gedeelte van de disclaimer af en toe moeten aanpassen. Dit omdat bijvoorbeeld Vastenavend.nl of de regels rondom cookies aangepast of gewijzigd wordt. We mogen de inhoud over cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Vastenavend.nl raadt je aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.