Kaartverkòòp Vastenavendkesert Sjefkes van start.

  • Krabbegat 01-02-11

't Vastenavendkesert in tweeduuzendentien

Ok di jaar is de Stoelemat weer 't teneel voor 't Vastenavend- kesert van de Sjefkes onder de leiding van diregent Ton van Grevenbroek. 't Kesert da same mè de Lionsclub voor de 10de maal wor georganiseerd, wor geprissenteerd deur Gerlof Jorritsma.

Naast ouwe bekende vastenavendmopkes speul d'Erremenie Kolping's Zone, zoas de Sjefkes offiesjeel ete, ok nummers van de nuuwe ceedee "Kunde oe Pertijke". Zo staan voor 't kesert van di jaar onder andere mopkes as "Merck toch dat er niks bove Berrege gaat", "Krabbegatse Brouwsels", "Vastenavend Ontmaskerd Medley", "Dèèr mot op gezonge worre!" en "Krabbegatje... Oudoe!" op 't pregram. Kort deur de bocht 'n gròòte muzekale reis deur 't Krabbegat mè d'n òòp flauwekul en leut.

't Vastenavendkesert zal op zaterdag 19 februwarie g'ouwe geworre in de Stoelemat en d'aanvang is om 20:11 uur. Kaarte zijn vanaf nou te kòòp à 8 euro per stuk bij de Primera op 't Zonneplein, Ròòksjop de Schelde, de Readsjop op de Plaat en bij Bob Dietvorst of te wel "Jantje Rommel". In Altere kende terecht bij de Tabakstore in de Dorpsstraat.

Agge 't keplete kesert van vorreg jaar wil òòre, kende terecht bij onze vriende van ABG-TV. Op d'òòmpeetsj van 't Vastenavendkesert vinde nog meer infermasie over de nuuwe ceedee "Kunde oe Pertijke" en netuurlek ok over 't kesert. D'inkomste vanuit de kaartverkòòp komme voornamelek ten bate van 't Koningin Wil'elmina Fonds of te wel KWF Kankerbestrijding.

Agge sewijle nog wil wete wagge op zaterdag 19 februwarie nog meer ken doen, motte mar 's in de kelender op Vastenavend.nl gaan kijke.

Ok vergimmes interessant om te lezen...