Tuisdweile.nl

Vastenavend is gin Vastenavend zonder 'n leuteg potje dweile in de kefeekes. Da sprik vaneiges. Wees eerlek, wa doede liever dan dweile van kefee nar kefee deur de stratjes van 't Krabbegat. Mar vorlòòpeg zijn de kefeekes deur de Coronaregels elaas geslote.

Om toch 'n bietje da gevoel te benadere ore me datter meer en meer wor tuis gedweild mè d'oew eige n'uis'ouwe. Niks nuuws netuurlek, want eind jare '80 dweilde de kleine jong ok al deur d'uiskamer onder leiding van de Peperbus. Die zee al dagge oew kamer ken ombouwe totte mart en de gang totte Moeregrebstraat. 'Dweile doen me same, deur 't ééle n'uis!'


Om di jaar 't Tuisdweile goed te late verlòòpe is 't nòòdzakelek gebleke datter 'n waar keurmerrek mot komme. 't Tuisdweile.nl keurmerrek. Rob Neus komt òògst persòònlek 'n inspeksie doen om te kontrelere oe datter tuis gedweild wor. Tuisdweile ga d'ommers om finesse. 'n Dweilbalade die op 'n gepaste n'afstand wor uitgevoerd. En netuurlek motte ok tuis de kefettie nie vergete.


Binnekort kredde ier de tweede n'aflevering van 'Tuisdweile.nl' waarin Rob alle aspekte nauwkeureg onder de loep nimt. Wa zette n'op tafel, wa motte doen mè d'onverwachte situwasies, oe schiete 't best 'n kefettie partie-popper af en ga zo mar deur. 'n Keurmerrek kredde nie zomar.

Tuisdweile.nl - Aflevering 1

Tuisdweile.nl - Aflevering 2

Tuisdweile.nl - Oe lekker dweil d'oe uis?

Mel d'oew eige nou bedéén aan vor 't offisjele Tuisdweile keurmerk. Zo kende de keurmerk-stikker ok op oew ruit plakke zo damme wete: Dèèr wor goed tuisgedweild!

Tuisdweile.nl - Aanmeldformelier