Nuuw g'eim kommitee kom mè de Berregse n'Opsteker.

  • Krabbegat 31-01-11

De Berregse n'Opsteker van 't g'eim kommitee

Deur 'n man in 'n regejas mè d'n zonnebril en 'nne krant onder z'n errem is Vastenavend.nl op d'òògte gebrocht van 'n nuuw g'eim Berregs kommitee. Daddet 't g'eim is vinde me n'al éél biezonder, want g'eime (beware) en 't Krabbegat gaan nie altijd goed same.

't G'eime kommitee luistert naar de naam "De n'Opsteker" en besta d'uit ’n paar deurgewinterde Vastenavendlief’ebbers. 't Kommitee "De n'Opsteker" kom op voor bevobbeld Krabbe, Dweile, bouwklups, dweilbendjes of andere klupkes, die nooit gin "Gouwe Krab", "Art voor Vastenavend" of 'n "Stéén Goeie Dweil" zulle krijge. Mar sommege van die mense of klupkes drage deur zullie gekkeg'eid, inzet, meziek of bevobbeld kreejasies mè de Vastenavend zeer zeker bij aan 't gròòtste féést van 't Krabbegat.

Kommitee "De n'Opsteker" wil kort gezeed de smaakmakers van de Berregse Vastenavend 'n opsteker geve. D'r zijn bij 't kommitee gin moeileke of uitgebreide regelemente; iederéén ken in aanmerreking komme en 't oef zeker nie ammaal gròòts te zijn. Want 't zijn vaak de kleine leutege dingeskes, die de Vastenavend make.

D'onderscheiding van 't kommitee "De n'Opsteker" besta d'uit 'n lachende pil, want in 't Berregs is 'n opsteker naast 'n komplement ok de naam voor 'n zetpil. Voor alle duidelek'eid d'onderscheiding zal worrre n'omg'ange en nie ingebrocht.

Agge naar 't leze van di stukske nou 'n Krab, dweilbend of klupke wil opgeve kende surrefe naar d'òòmpeetsj van d'n Berregse n'Opsteker, ier vinde n'ok meer infermasie. Oew nominasie kende n'ok meele naar 't g'eim kommitee.

Ok vergimmes interessant om te lezen...