66 Jaar Vastenavend samegesmeed tot één Ofavend.

  • Krabbegat 04-03-11

d'Òòg'eid Prins Nilles III geniet van d'Ofavend

Wie verjaar, gif d'n féést; ge zurreg voor 'n apke n'en 'n drankje n'en g'ang wa slingers op. Voor de mééste Jarege Jobbe n'is da gin prebleem, wij Bergenèère draaie n'ons and dèèr nie voor om. De Vastenavend verjaar en d'Òòg'eid wor 'n Ofavend aangebòòje. Voor zo ver niks biezonder, mar di jaar gin beslote n'en kleine n'Ofavend. Vanweges 't 6x11 jareg jubileejum medéén mar ééne waarbij ieleke Krab mag komme. Kek, da's pas dik féést ebbe.

Aan d'uitnòòdeging om te komme verschijne n'aan 't Of in de "Koninklukke n'Alle" aan de Slingerweg wier messaal g'òòr gegeve. Bekant drie n'en 'n allef duuzend Krabbe ware n'al vroeg aanwezeg, ginniemand wilde mar 'n stukske misse van dees Ofavend.

Rond de klok van acht nam 'n Remeinse n'eraut bezit van 't gròòtse podiejum mè dèèrop 'n orkest van 70 muzekante n'en 'n koor mè 120 leeje. De tietelatuur van d'Òòg'eid Prins Nilles III wier deur de Remein voorgeleze n'en van achter uit de "Koninklukke n'Alle" wier Nilles III op de schouders van de Boere van de Leutege Ploeg naar vore gedrage.

Naar 'n kort en artelek welkom aan d'aanwezege deur d'Òòg'eid Prins Nilles III vroog ij de voorzitter van de Stichting Vastenavend d'Ofavend te lij'e. Om d'avend in te wij'e noom ieleke n'aanwezege, Krab en dweil mekare kruislings bij d'and en zonge n't lied "Krabbe, gif mekaar 'n and". Same op dees menier zinge, gif verbroedering en verbroedering... da's toch Vastenavend.

d'Òòg'eid noom same mè de Nar, Steketee n'en de Gròòtste Boer en alle n'oud prinse zullie plek in bij de koninklukke loge. d'Ofavend was begonne en 't wier 'n lange sliert van mooie, leutege, muzekale n'en buitegewòòne memente. Oewel opsomme iets is voor wiskundege, kenne me 't toch nie naarlate. Al was 't mar voor d'anale van de geschiedenis en om naar te geniete van die memente.

Aan d'and van 'n aftellende kelender, wiere me trug genome n'in de tijd. De vooroorlogse Prins Warringa kwam verbij mè z'n Nar, Prins Nilles I bezong de Berregse n'ansjoviskes op de meziek van "Die Forelle" en Wannes I zong z'n befaamde lied over de Berregse n'Ovveniers. Dèèrnaar samezang mè d't koor en de zaal onder begeleiding van 't gròòtse n'orkest. "Ei, lekkere dweil oe ist?!".

Burregvader An Polman in 'n istorisch kestuum net as z'n voorgangers, Steketee sjeesde n'op 'n skoeter en 't sabel uit ande van 'n echte n'òòge pliessiegent. De Nar as één van de Kerremusklante n'op 't podiejum mè z'n armonika. d'Uisadvokaat van 't Krabbegat as 'nne nozem beschreef de woelege jare 70 van de Vastenavend.

Vaandels van éél veul dweilbens en bouwclubs deur de zaal, De Gròòtste Boer bezong z'n voorgangers: "En Petrus zee pak oew urregel mar, k'zal oe effe late zakke...". 'n Gevoeleg en tegelijkertijd leuteg gedicht van Bart Tempelèèrs. Vastenavendfanfare 01640, Koninkluk Nie h'Erkend Dweilorkest "Wa Summe Nou Ebbe", dweilbend Lammerientje, AsOeKar, lòòporkest "De Leutige Krabbe" en 't Paporkest. Ouwe n'en nuuwe videjoobeelde. Enzevoorts, enzevoorts, enzovoorts...

Agge ge zellef niks et meegekrege van dees avend en ge lees di stukske, zulde meschien bij oew eige denke "Pas da d'ammaal op ééne n'Ofavend?". "Ja, da pas as 'n gegote jas". Zo damme naar aflòòp weer ebbe kenne zegge "Zoiets ken toch alléén in ons eige 't Krabbegat, éé!"

Bekek ier de fotokes.

Ok vergimmes interessant om te lezen...