VastenavendFM vier dage lang in d'ether en op de kabel.

  • Krabbegat 05-03-11

Mè z'n alle rond de radio, VastenavendFM sta d'op

"Lang gewacht, stil gezwege. Nie verwacht en toch gekrege" ware vanochtend d'eerste woorde van d'euforische n'uis diejee van VastenavendFM Nilles. "Di d'is 't mooiste kedo, wa'k zou kenne krijge!" zee de tetaal verbouwereerde collega diejee Janus.

Wa d'is t'r nou feitelek aan d'and? De BRTO wou wa meer Vastenavendmeziek op de radio n'en VastenavendFM draai 'n ééle dag Vastenavendmeziek. Nou oefde gin gròòt rekenwonder te zijn om ier te kenne zien da d'één plus één ier same n'ellef is.

De BRTO ga de meziek en pregramma's van VastenavendFM op zullie radiostesjon late n'ore. Dus nou kende VastenavendFM òòre via n't internet, d'ether en de kabel. 24 Uur per dag de gèèfste n'en leutegste meziek en om 11 menute n'over 't ééle n'uur 't landeleke Novumnuuws,

Netuurlek zal VastenavendFM onderbroke voor de leutuitzendinge van Kees de Krab en kesorte. De BRTO mè dèèrop 'n ééle dag VastenavendFM is t'ontvange n'in de ether op FM 105.8 en op de kabel op FM 87.5. Netuurlek kende n'ok via 't internet naar de VastenavendFM luistere, ge ken dan bevobbeld de wepspeuler van VastenavendFM gebruike.

Ok vergimmes interessant om te lezen...