d'Opstapplekke voor de pendelbusse mè Wagetjes Kijke.

  • Krabbegat 25-02-11

Mè Wagetjes Kijke zal 't wel ietske drukker zijn

Me worre n'op onze wenke bediend, want ok di jaar rijje d'r weer busse vanuit de stad naar 't Konterscherrep om wagetjes te kenne kijke. Ge wor net as d'andere jare grates en voor niks g'aald en gebrocht. De busse beginne mè rijje vanaf 20:00 uur en zulle steeds één en weer pendele. De allerleste bus zal om 23:45 uur vertrekke van 't Konterscherrep naar 't centrum. Mar ge sta, agge te voet vertrek van 't Konterscherrep, ok binne n'n vloek en zucht in kefee Jan Krijne n'of 't Dobbertje.

Ge ken op de volgende plekke n'opstappe:

Voor kefee Oosterwaal
Voor kefee 't Groene Pèèrd
Bij kefee 't Slik aan de kop van de Stéénberregsestraat
Voor kefee de Kaai
Bij kefee Jan Krijne bij kruising Rijtuigweg en de Dubbelstraat

Alle n'opstapplekke zijn bekant in 't kefee, dus agge n'evekes mot wachte kende n'impessant d'r ééne drinke n'aan de tòòg.

Ok vergimmes interessant om te lezen...