Naar 7 x 11 jare komme de 'Gilles de Binche' weer trug.

  • Krabbegat 18-02-11

De 'Gilles' van bovenaf mè maske en gin oed

Oewel me di jaar 't 6x11 jaar jubileejem viere van onze naarorlogse Vastenavend, gebeurde d'r 7x11 jare geleeje ok iets biezonders in ons Krabbegat. In 1934 kwame namelek de wereldberoemde n'en befaamde "Gilles de Binche" tijdes de dinsdag van d'Optocht naar 't Krabbegat. En nou mè d't jubeljaar komme die manne nog 's 'n keer ier d'r gezicht late zien.

Agge nou nie presies wit wie of wa de "Gilles de Binche" of op z'n Ollands "Gilles van Binche" zijn, motte n'ier mar evekes kijke. Normaal gesproke treeje de "Gilles" nie buite de plaats Binche op, mar voor 't Krabbegat make ze gère n'n uitzondering.

Op de dinsdag mette Vastenavend, 8 mèèrt, zulde de "Gilles" kenne zien op d'r klompe, mè zullie belle, struisvogelpluime, n'uitbundege n'oede n'en gaze maskes. Mè di kestuum, en dan vernamelek de belle, perbere ze n'op dees Vette Dinsdag de winter te verjage. Deur teves te stampe mè zullie klompe perbere ze ok de grond vruchtbaar te make. Dus voor dagge't wit staan me sebiet nog op sleffers en in 'n korte broek tusse n'n òòp groen en blomme d'Optocht te bekijke.

Da de "Gilles de Binche" nie zo mar 'n klupke n'is blijk wel uit 't de feite da di fenomeen al meer as zes eeuwe n'oud is en da di gebeure n'op de lijst sta van d'UNESCO. Agge 'n wa gròòtere n'afbeelding wil zien, motte mar 's de pooster bekijke.

Ok vergimmes interessant om te lezen...