Fillempke d'Òòg'eid Prins Nilles I mè Wa Summe Nou Ebbe.

  • Krabbegat 25-02-11

d'Òòg'eid Prins Nilles I zingt in 't Zwijns'òòfd

Deur één van onze trouwe bezoekers van Vastenavend.nl krege me n'n gèèf fillempke van d'Òòg'eid Prins Nilles I same mè dweilbend Wa Summe Nou Ebbe. Prins Nilles I was d'eerste naaroorlogse prins en is feitelek de nou 93-jarege (!) Kees Becht. Ge zou t'm één van de grondleggers kenne noeme van onze naaroorlogse Vastenavend.

Zoas me n'eerder al vermeldde op Vastenavend.nl, iel de jubilerende koninkluk nie h'erkende dweilbend Wa Summe Nou Ebbe afgelòòpe zaterdag 'n middag spesjaal voor genòòdegde. Oe da de middag in 't Vestzaktejater 't Zwijns'òòfd verliep kende n'ier naarleze.

En plotseling sting d'Òòg'eid Prins Nilles I op om begeleid deur Wa Summe Nou Ebbe "Die Forelle" en "D'r ga niks bove Berrege" te zinge. "Die Forelle" wiere ansjoviskes en "D'r ga niks bove Berrege" kreeg eigetijdse kouplette. Agge na zo veul jare n'as oud-prins 't woord nimt, d'aanwezege muistil zijn en da t'r evekes later gedweild wor zoas nooit te vore, kende zegge da Prins Nilles I op veul respekt ken rekene.

Agge't aan ons vraag zijn di soort memente, de memente, die n'agge zellef de respektabele leeftijd aal van 93, ge nog tege mekare n'in 't bejaarde'uis zul zegge: "Witte nog in 2011 toen sting d'Òòg'eid Prins Nilles I op 't podiejum van 't Zwijns'òòfd te zinge?" "Ja da d'ebbik toen gezien op Vastenavend.nl, da was destijds... euh... oe noemde da d'ok awir? Oja, da was 'n n'òòmpeetsj op 't wereld wijje web." Onderwijl kom de zuster mè d'oew botter'amme. "Ei zuster, besta da d'internet feitelek nou nog?".

Mar trug naar 't ede, nou 't fillempke van d'Òòg'eid Prins Nilles I same mè Wa Summe Nou Ebbe, me n'ebbe beeld en geluid. Netuurlek motte wel evekes om d'afspeulknop douwe n'en zet oew spiekers of bokse n'ope, ga voor oew kepjoeter staan en dweil mar mee. Me n'advisere n'oe di wel t'uis te doen en nie op oew werrek.

Ok vergimmes interessant om te lezen...