'Tusse de Schuifdeure' rechtstrééks op tillevisie en internet.

  • Krabbegat 22-02-11

Fleet jaar Nol Leys mette Toffe Jongens

Aankommende zaterdag 26 febrewarie zendt ABG-tillevisie rechtstrééks de 23ste "Tusse de Schuifdeure" n'uit, die wor opgevoerd in 'n uitverkochte Stoelemat. De tillevisieuitzen- ding begin ongeveer om ongeveer 13:45 uur en zal dure om en nabij tot 16:30 uur. 'n Vooruitblik op de kommende "Tusse de Schuifdeure vinde n'ier bij onze vriende van ABG-tillevisie. Agge zaterdag nie in de gelegen'eid zijt om te kijke, wor d'uitzending zondag 27 febrewarie in 't g'éél er'aald vanaf 14:00 uur.

Bij zo'n rechtstréékse n'uitzending zijn meer as 20 vrijwillegers van ABG-tillevisie betrokke, staan d'r 5 kamera's, wor t'r gebruik gemakt van éél wa mikrofoons en legge d'r onderde meters kabel en snoere.

D'uitzending kende n'ontvange n'op 't tillevisiekenaal van ABG-TV; dees zender kende anneloog ontvange, mar zit ok in 't standaard digitale pekket van Ziggo n'op kenaal 951. Agge buite 't Krabbegat wòònt, kende n'ok d'uitzending recht- strééks vollege deur zaterdag te surrefe naar d'òòmpeetsj van ABG-TV.

Meschient kende van vorreg jaar nog 't gèève n'optreeje n'erinnere van Nol Leys same mè de Toffe Jongens bij "Tusse de Schuifdeure". Di n'optreeje wier er'aald op de Sluiting van fleet jaar. Oe biezonder en muziekaal da d'optreeje was kende n'ier nog terugkijke.

Agge n'uitzendinge van voorgaande n'edisies van "Tusse de Schuifdeure" wil zien, motte n'ier klikke voor d'edisie van 2010 en dèèr voor d'edisie van 2009. Ok d'esisie van 2008 kende in z'n g'éél bekijke via 't wereld wije web. D'edisie van 2007 besta d'uit twee dele, n'ier deel 1 en dèèr deel 2.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 08-01-2005
Vijfde Pappe en nat 'ouwe bal.