Onderscheidinge van de Berregse Vastenavend

  • Krabbegat 08-09-22

In 2014 wier mette Plechtege Sluiting Koert Damveld geridderd in de Orde van de Leutege Ploeg. Foto: Loes Rommes

In afwachting van Ellef Ellef zijn me venavend eens gedoke n'in de onderscheidinge. De Vastenavend kent namelek veul verschillende onderscheidinge. Agge oew eige n'op 'n meer dan bijzondere menier inzet vor 't gròòtste féést damme n'ebbe, ken 't zomar zijn dagge 'n onderscheiding verdient. De méést bekende n'is ongetwijfelt 't Art vor Vastenavend. Dèèr zijn trouwes 3 verschillende versies van. Eén van gips, 'n metale n'en tegeswoordes edde 'n bronse versie. De méést bekende rede n'om 'n Art vor Vastenavend te ontvange n'is as ICB-er. Agge ellef jaar deur weer en wind lengst de deure ga dan eddem meer dan verdiend. Mar ok boerinnekes of optochtdeelnemers komme n'in aanmerreking. Ge ken wel raaje datte dèèr veul van uitgegeve zijn. En das wir éél anders dan bij de aller òògste onderscheiding die de na-oorlogse Vastenavend kent: Ridder in de Orde van de Leutege Ploeg. Dèèr zijn d'r mar 5 van vergeve. De leste wier in 2014 mette Plechtege Sluiting aan Koert Damveld uitgereikt. Di gebeur altijd in 't bijzijn van 2 Paranimfe. Vor de n'eerste motte me n'al wir trug nar 1969. Soms wor da verward mè 1974, mar toen stopte Sjef de Graauw as tweede Gròòtste Boer van 't Krabbegat. Geridderd wier t'ie namelek al in 1969 mè z'n 22 jarege jubeleejem.

Ridder in de Orde van de Leutege Ploeg
Me zette ze alle 5 op een rij. Op 15 febrewarie 1969 mette n'Intocht wier Sjef de Graauw na 22 jaar Gròòtste Boer as allereerste persòòn geridderd in de Orde van de Leutege Ploeg. De Paranimfe ware Pierre Nijssen en Wim Besling. Op 22 febrewarie 1977 mettte Sluiting ontving Pierre Nijssen na 29 jaar Penningmééster (meer dan 22 jaar) de tweede. De Paranimfe ware Kees Becht en Sjef de Graauw. De derde wier op 7 febrewarie 1978 ok wir mette Sluiting toegekend aan Wim Besling die 33 jaar Sik van de Stichting Vastenavend was. De Paranimfe ware Pierre Nijssen en Kees Becht. Op 3 mèèrt 1987 mette Sluiting kreeg Cor Meerbach bij 't einde van zijn voorzitterschap ok d'òògste onderscheiding. De Paranimfe ware Pierre Nijssen en Wim Besling. De leste wier zogezeed op 4 mèèrt 2014 mette Sluiting aan Koert Damveld uitgereikt bij 't einde van zijn voorzitterschap. De Paranimfe ware Jan Koopman en Cor Meerbach.

Wim Besling kreg uit ande van Miel I 't ridderschap in de Orde van de Leutege Ploeg op de Sluiting van 1978. Foto: Brabants Nieuwsblad 8-2-1978

'n Andere òòge n'onderscheiding is de Orde van de Gouwe Krab mè Diamante. Alle oud Prinse bezitte bevobbeld die onderscheiding. De leste keer damme dèèr getuige van ware was op 3 mèèrt 2019. Toen wier vor de pui van 't Stad'uis Prins Nilles III geridderd in de Orde van de Gouwe Krab mè Diamante toen Nilles d'n Derde de langst regerende leutvorst van 't Krabbegat wier. De 2 Paranimfe ware zijn naamgenòòt Prins Nilles II (Cor Meerbach) en Manus I (Koert Damveld). Dèèr ebbe me nog prachtege beelde van.


Orde van de Gouwe Krab
Agge denk damme dan alle onderscheidinge g'ad ebbe, dan eddet mis or. Zo edde nog de Orde van de Gouwe Krab, die ok uitgereikt ken worre n'aan persòòne van buite de Stichting Vastenavend. Ge mot dan denke n'aan Dhr ten Cate, Corneel Slootman, Jac Touw of Jan Bus. Zellefs Prins Amadeiro XVI uit Oeteldonk mocht 'n Gouwe Krab in ontvangst neme n'in 1949. Dees leg trouwes in 't Oeteldonks Gemintemuzejum, altans dèèr ebbe me n'em zien legge. Inmiddels ebbe zo'n 80 persòòne die onderscheiding g'ad waarvan Paul Versijp de leste in ontvangst mocht neme.

Vor oud Berregenèère edde nog de Orde van de Eeuwege Jeugd waar bevobbeld Cees Becht, Jan van Giels, Cor Meerbach of opa van Wijk in zijn opgenome. En me vergete bekant de Stéén Goeie Dweile die op de maandagavend van de Vastenavend op 'n ledieke wijze dweile deur 't Krabbegat. Mette Plechtege Sluiting worre ielek jaar ellef stééne uitgereikt deur de n'Oòg'eid. Die onderscheiding kwam voort uit 'n aksie in 1967 om 't dweile te stimmelere. En dan ebbe nog nie alle onderscheidinge g'ad die 't Krabbegat rijk is.

Ok vergimmes interessant om te lezen...