Lang zoek gewiste schooibrief uit 1948 eindelek bove water?

  • Krabbegat 31-12-21

Na jarelang op zolder t'ebbe gelege n'is dees unieke brief uit 1948 gevonde. 'n Uniek dokument!

Me n'ebbe nét ouwejaar g'ad en ge zit messchient de leste n'oliebolle mè poedersuuker nog weg te werreke. Me telle vandaag op één jannewarie nog op de kop af 34 dage vor de Vastenavend, mar oe die persies zal verlòòpe lat zich nog raaje. Ondertusse worre n'op zukke dage veul op zolder opgeruimd zo rommetom de jaarwisseling. Ge ken da wel, oeneer dagge 'n zolder van 'n femilielid ga d'opruime. Dan komme n'al die errineringe bedéén nar bove en ge zijt meer ver'ale tege mekare n'aan 't vertelle dan wa d'anders.

Zo mot 't ok gegaan zijn mè watter vandaag gevonde n'is erreges op 'n zolderkamer. Me magge wel zegge 'n unieke vondst zo op de n'eerste dag van 't nuuwe jaar waar me mè ze n'alle zeuve n'en zeuveteg jaar Vastenavend magge viere. Mar da féést wamme zo lief ebbe, kost netuurlek geld. Vor d'organizasie van 't féést edde toch wa sente nòòdeg en dèèrom komme de manne n'en vrouwe van d'ICB lengst de deure vor oew bijdrage, mar da's nie altijd zo gewist. In 'n tijd vor datte ICB beston kwame de boere van de Stichting Vastenavend zellef nog lengst de deure vor de donasie.

Om de komst aan te kondege kredde n'altijd eerst de schooibrief op de deurmat. Kek mar in ons Vastenavend archief, dèèr staan z'amaal mette n'éérste uitgave n'uit jannewarie 1949. Alt'ans, da d'emme n'altijd gedocht... tot vandaag, want op die zolder is 'n briefke gevonde n'uit jannewarie 1948 presies in dezellefde stijl as de schooibrief uit 1949, gericht aan d'inwòòners van 't Krabbegat om donneteur te worre. Ge kreeg as donneteur ok 't hinsienje van 1948 waarmee ge kon aantòòne dagge lid war van de Stichting Vastenavend 1948, vor wederom 'n bizondere Vastenavend. Me kenne voorstelle dagge arstikke benuuwd zijt, en de brief bedéén wul leze. Nou da ken or, want me n'emme de unieke brief uit 1948 uiteraard toegevoegd in 't Vastenavend archief.

Kek das nog eens leuteg nuuws dochte me zo om 't nuuwe jaar mee te beginne! Dus agge n'oew eige wa verveelt de kommede dage, ruim d'oew zolder op. Voor dagge 't wit vinde 'n uniek dokument van ons eigeste Vastenavendféést.

Ok vergimmes interessant om te lezen...