Ullep gevroge vor de Vastenavend­krant: ''n Lusteg avetuurke in '56 of Veldtekes op de plee'

  • Krabbegat 06-12-21

De krante n'uit jubeljare: 1956, 1967, 1978, 1989, 2000 en 2011

Ge zul t'r bekant van staan te kijke, zo vlak na de Sinterreklaas en mette Kerst vor de deur, mar de redaksie van de Vastenavend­krant is al lang en brééd begonne mette voorbereisels. Tekeninge worre n'al gemakt, fotoos worre n'uitgezocht en artikele worre geschreve. Dèèr beginne me netuurlek nie kwansuis aan... Neeje, dèèr gaan breenstorremsessies aan veraf! Zo gaan me bevobbeld na wellek klupke datter 'n jubeleejem et en worre d'r nuuw onderwerrepe verzonne vor de komme'de Vastenavend­krant. En zo kwame d'r twee stikleuteg ideeje vor artikele n'op tafel... En om die te kenne schrijve ette redaksie van de Vastenavend­krant oew ullep nòòdeg.

't Één idee is om errinneringe van mense n'op te tekene die nog aktief erinneringe n'ebbe aan de Vastenavendjubeleeja. Dus wie etter ZELLEF 'n leuk annekdote van de d'eerste Vastenavend in 1946, de Vastenavend van 1956 ('t eerste jubeleejem), 1967, 1978, 1989, 2000 en 2011 (d'andere jubeleejemjare dus). Vor de jare die wa wijer in 't verleeje legge motte 's aan oew (overgròòt)opa of opoe vrage. En euh: 'n gèèf ver'aal is één, mar agge swijle d'r ok 'n foto bij et, is 't éémaal uitte kunst!

Dèèrneve wil de redaksie ok aandacht besteeje van oe Krabbe op biezonder meniere d'r veldtekes uitstalle. En dan nie netjes gespijkerd op 'n muurke n'of op 'n plank (da's éél mooi, mar da zoeke me nie). Me zoeke echt aparte meniere. Zo wete me da t'r één z'n twalet d'r mee è versierd en me kenne d'r ok al één die esse in de kerstbòòm ange. Mar 'n Krab is kreejatief, dus d'r motte meer ver'ale zijn! Lat oew uitstalling van veldtekes zien en schrijf t'r 'n ver'aaltje bij.

Edde swijle 'n ver'aal over 'n bepaald jubeleejem of oe dagge tuis de veldtekes è d'ange, op 'n menier die bekant nie te beschrijve n'is, meld dan oeweige! Stuur d'oew ver'aal 't liefst mè beeldmateriaal vóór 24 december nar krant@stichtingvastenavend.nl.

Wagge d'r vor trug kregt? Oew ver'aal wor vor eeuweg vastgeleed, overal in 't Krabbegat verspreid en gij draag bij aan de leutegste krant van éél de wereld!

Ok vergimmes interessant om te lezen...