Wet'ouwer Demmers opent Vastenavend Akkedemie

  • Krabbegat 09-10-22

Nick van Huffel sprik de zaal toe die veelal gevuld was mè bouwers

Vrijdagavend is in 't Gròòt Arsenaal de Vastenavend Akkedemie offiesjeel deur wet'ouwer Demmers van kultuur en errefgoed same mette Rektor Magnifikus van de akkedemie geopend. Vor de nuuwe akkedemie was veul belangstelling van de landeleke pers. Nie allééneg Omroep Brabant, mar ok SBS6 en Radio 2 tòònde belangstelling wist de voorzitter van de Stichting Vastenavend, Bas van Oevelen, te vertelle.


De Rektor Magnifikus nam op ledieke wijze 't lespregramma deur. Zo kende oew eige n'inschrijve vor 'n les 'Lere n'omgaan mè Paul Versijp' of 'Oe bouw ik 'n Prinsewage n'in 4 weke'. Toch is de akkedemie 'n seriejeuze zaak wist koördinater Nick van Huffel toe te voege. Alle fasette die meddet Vastenavendféést te make n'ebbe komme n'aan bod. In 't begin zal vooral worre toegespitst op 't bouwe van 'n wage mè worreksjops, treeninge, insperasie-sessies, lezinge of studiereize. Later zal 't tejater of meziek worre toegevoegd aan 't les aanbod. 'De n'eerste aanmelding zijn vieja de saait al binnegekomme', licht Nick entoesjast toe. Datte akkedemie ok streng was vor 't aanwezege pebliek bleek mar wir, want bedéén op de n'eerste n'avend kreeg iedereen al straf en moest nablijve n'op 't schoolbal.

Vor 't volledege n'aanbod kekte bedéén op www.vastenavendakkedemie.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...