Vastenavend knutsele n'in galerie 'De Lange Neus'

  • Krabbegat 04-02-22

Leuteg oew eigeste maske knutsele

Niets is zo leuteg as mè d'oew maske n'op Vastenavend viere, éémaal agge zellef en mè d'oew eige n'ande oew maske geknutseld et. In galerie 'De Lange Neus' is 'n tentòònstelling mè kunstwerreke waarin maskers sentraal staan. Mar 't blef nie allééneg bij 'n tentòònstelling, want d'r worre n'ok 3 knutselmiddage georganiseerd om zellef aan de slag te gaan.

Spesjaal vor alle Krabbekes organiseer galerie 'De Lange Neus' 'n aantal middage om zellef 'n kunstwerrek te magge make. Agge dus van knutsele n'ou en agge n'ok nog zin è d'om 'n bietje Vastenavend te komme viere? Kom dan nar de galerie en ga dèèrna mè d'oew eigeste maske wir nar uis.

Woensdag 9 febrewarie - Maskeer d'oew bulle. Mak oew bulle kepleet mè d'n maske-button, 'n masker-anger of 'n klein zellefgemakt maske van rubberfoom.
Woensdag 16 febrewarie - Maskeer d'oew eige. Ge mak van 'n wit, pepier-masjéé maske zellef 't leutegste, kleurrijkste n'en mooiste maske dagge ooit gezien et.
Woensdag 23 febrewarie - Maskeer d'oew pertret. Van 'n zellefpetret op schilderdoek gadde 'n on'erkenbaar, gemaskerde dweil make. Zo één waar dagge n'al bedéén om mot lache agge'm ziet.

't Knutsele n'is ontstaan vanuit 't idee damme na twee jaar beperkende maatregele eindelek iets positiefs kenne doen. Same mè mekare knutsele n'en Vastenavend viere is belangrijk en waardevol. De geméénte Bergen op Zoom onderstréép di deur vor dees middage 'n bijdrage beschikbaar te stelle n'uit de stimuleringsregeling 'Corona Cultuur'. Dèèrom is 't mogelek datte n'organisasie alles grates ken aanbiede.

D'r zijn verschillende tijje n'om deel te neme: 13:00-13:45, 14:00-14:45, 15:00-15:45 en 16:00-16:45 uur. D'r kenne 25 kindere per tijdstip meedoen en vol is vol. Ge ken dus op de bonnefooi komme kijke of t'r plek is, mar agge zeker wul zijn of t'r plek is kende oew eige aanmelde galerie@peterfranssen.nl.
Deelname n'aan d'aktiviteite n'is grates en allééneg vor kindere van 5 tottemette 12 jaar. Ouders kenne de kindere afzette bij de voordeur. Deelname n'is op eige risiko. En netuurlek madde ok verkleed komme

Tentòònstelling
De middage zijn verbonde n'aan de Vastenavendtentòònstelling 'Ouw d'oew maske mar op'. De tentòònstelling lopt van 6 febrewarie tottemet 6 mèèrt en is te bezoeke n'in Galerie 'De Lange Neus' in Sint Annastraat 10.

Ok vergimmes interessant om te lezen...