Nog dees week mot duidelek worre oe me kenne gaan dweile

  • Krabbegat 01-02-22

Zo viere me 't liefst Vastenavend: Dicht op mekare n'in kefeekes of zoas ier gewòòn op straat

't Veileg'eidsberaad brocht nog gin duidelek'eid over oe me Vastenavend kenne gaan viere. De Carnavalsburregeméésters prate n'over twee weke pas wir wijer mette minister van Justisie en Veileg'eid, mar in 't Krabbegat staan me kommed wiekent al in de startblokke n'om te gaan dweile. Zou da bekend zijn? Burregemééster Petter belòòft in ielek geval: 'In de tweede n'elleft van dees week is t'r duidelek'eid over de Berregse Vastenavend'.

Afgelòòpe vrijdag liet de Stichting Vastenavend al wete datter 'n òòp evenemente nie deur gaan of worre verschove nar vollegend jaar. Zo worre de spesjale 7x11 jubeleejem evenemente, 't Werelds LeutKongres, 't Gròòt Spuit 11 Kefettie Spektakel en 't Gròòts Valle van de Kraai deurgeschove. 't Neuzebal zal verplaatst worre van 4 nar 19 febrewarie, al is nog nie bekend oe presies. Eén dinge wete me wel, Prins Wannes III zal op die dag 't nuuwe Vastenavendliedje bekend make.

Tot die tijd dweile me n'op 't liedje van fleet jaar: Me bloeie wir op! Mar de vraag blef oe damme da presies gaan doen. Maandagavend liet Burregemééster Petter op vrage van Hans Peter Verroen (CDA) nog wete n'in 'n vergadering mette fraksievoorzitters uit de Berregse polletiek dattie ketakt è g'ad mè Jack Mikkers uit Oeteldonk (Den Bosch). D'r wor gekeke watte ruimte n'is, mar veul meer is dèèr ok nie bekend geworre. 't Kabinet zal kommede weke nog mette Carnavalsburregeméésters wijer perleeje en zoeke nar passende Coronamaatregele vor de Carnaval. Over datte ander'alleve meter losgelate mag worre dees dage wier al druk gespekuleerd. Toch blef iederéén tot zeker allef febrewarie in 't ongewisse.

Raadslid Louis van der Kallen (BSD) deel nog mee datter veul onzeker'eid is binne de Berregse oreka. 'Oe motte z'omgaan mè d'uidege regels mette Vastenavend?' D'r zijn 'n boel vraagtekes bij ongewijzigd beleid, zo wit van der Kallen. 'Me zulle n'in kontinu ketakt blijve mette n'oreka om ierover te prate', zo liet de burregemééster wete.

Vieja de sesjale medieja zou burregemééster Petter iederéén goed op d'òògte ouwe n'over oe presies gedweild ken worre. Dus agge'm nog nie è toegevoegd: Ier edde d'Instegrem van Burregemééster Petter.

Ok vergimmes interessant om te lezen...