Geméénteraad kiest vor nuuwbouw Berregse bouwkote

  • Krabbegat 03-02-22

De bouwkote n'aan 't Konterscherp die opgeknapt worre, mar waar ok nuuwbouw gereejaliseerd ga worre

Venavend moest deur de geméénteraad 'n lastege beslissing genome worre n'over de toekomstege n'uisvesting van de bouwkote. De vraag 'of' de bouwkote gered moeste worre was nie lasteg vor de polletiek, mar wel de 'oe' vraag. Van 't kollege lage 5 senariejoo's voor, waarvan opsie 3, 't voorstel was van de konvenantpartners Stichting Hal-Wana, Stichting Bergse Bouwers en Stichting Vastenavend. De steun vor di voorstel was gròòt bij nagenogt alle pertijje. De 'oe' vraag mè betrekking op de koste vor di plan zurregde vor veul diskussie in de raad. Uiteindelek wier gekoze n'om vor opsie 3 te kieze en 't kollege d'opdracht te geve n'om de fienansjele dekking te zoeke. De nuuwbouw vor de Berregse bouwers zou dus gereejaliseerd motte worre deur de keuze van de raad.

't Links blok PvdA, GroenLinks, SP en BSD kwame venavend mè d'n voorstel om de koste vor de bouwkote te n'ale n'uit de OZB. Van Aken (PvdA) is ok voorstander van de Vastenavendtredisie, mar wul gère duidelek'eid geve oe de bouwkote gefienansierd motte worre. Mè d'n kleine stijging van nog gin twee LeutNeutBonne n'op de OZB ken 't gat gedicht worre volleges van Aken. Zo mot opsie 3 gereejaliseerd worre.

't Andere amendement kwam van Lijst Linssen, GBWP, Samen 0164, CDA en 50 PLUS. Die kieze n'ok vor opsie 3, mar wille voornamelek 'n richting geve n'aan de toekomstege dekkingsmogelek'ede vor di plan. 'Me motte 't integraal bekijke', leg Siebelink (Lijst Linssen) uit. Om d'uisvestingsplanne te reejalisere mot gedacht worre n'aan besparing op bevobbeld kultuur (pregramma 3) of ambteleke n'ure bij wòòn- en leefomgeving (pregramma 4). Simons van de GBWP vul nog aan: ''n Senariejoo is nog gin uitgewerrekt plan en dèèrom ken de dekking nou ok nog nie éémaal worre n'uitgewerrekt. De 'oe' vraag ken komme bij 't beleidskader 2023'. Joost Pals van Lokaal Realisme reejageer d'op di voorstel: 'Vor de verkiezinge kieze vor de luste n'en na de verkiezinge vor de laste'.
De VVD kwam nog mè d'n ander voorstel en diende 'n mosie in om de koste vor opsie 3 t'ale bij de Minima. Die regelinge zijn in Berrege nog altijd bòòve gemiddeld.

't Voorstel van 't links blok wier verworrepe mè 23 stemme tege n'en 9 voor. 't Raadsvoorstel meddut amendement van Lijst Linssen, GBWP, Samen 0164, CDA en 50 PLUS wier aangenome mè 20 stemme voor en 12 stemme tege.

Ok vergimmes interessant om te lezen...