Kaarte Leutmarreton vanaf dinsdagavend 22 febrewarie te kòòp

  • Krabbegat 21-02-22

De Leutmarreton: 6 uur tillevisie over 77 jaar Vastenavend'iestorie. Foto: Jeroen Verbiest

In bekant 6 uur tijd 7 x 11 jaar de Berregse Vastenavend beleve... Da's onmogelek, nie te filleme ore me n'oe denke. Mar 't ken wel en 't ga d'ok nogges gebeure! Op zondag 27 febrewarie is t'r gin Dweilbendfestival, mar worte Stoelemat omgetòòverd in 'n gròòtse tillevisiestudiejoo. 't Wor tijd vor de 'Leve n'in de Brouwerij – leutmarreton'

In 'n geweldeg nuuwt dekoor neme me n'oe mee in 'n ruim 6 uur durende tillevisiepregramma lengst 77 jaar onvervalste Berregse vastenavend'iestorie. Bevobbeld ver'ale uitte n'ouwe dòòs, 'n kwis en meziekgeschiedenis is wagge ken verwachte. En nog veul en veul meer; leut en wetenswaardeg'ede passere lengst de tafel waaraan éél wa bekende n'en onbekende Berregenèère zulle n'aanschuive. Mar as vaneiges worre d'r ok liedjes gezonge n'en schakele me rechstreeks nar lokasies in 't Krabbegat.

Ge ken om de leutmarreton te zien lekker tuis vor de buis gaan zitte, mar ge ken t'r ok bij zijn! De leutmarreton wor feitelek opgedeeld in vier tijdsperiejodes oftewel blokke van 'n dik uur. In Studiejoo Stoelemat zijn d'r tafeltjes waar dagge n'aan ken zitte om onder 't genot van wa lekkers één tijdsperiejode van marreton bij te wòòne. D'r zijn 'n beperrekt aantal kaarte beschikbaar om bij de Leve n'in de Brouwerij - leutmarreton aanwezeg te zijn.

Kaartverkòòp
Kaarte zijn te kòòp à € 11,- allééneg vieja www.stichtingvastenavend.nl vanaf dinsdagavend 22 febrewarie om 19:33 uur. De vier tijdsperiejodes zijn as vollegt op gedeeld:
Blok 1: 10:45 tot 12:30
Blok 2: 12:30 tot 14:00
Blok 3: 14:00 tot 15:45
Blok 4: 15:45 tot 17:30

Agge n'n kaart te pakke n'et gekrege vor dees buitegewòòne leutmarreton, dan kredde vor die ellef euro 'n zitplek en twee kesumsies, die ze bij oew tafel komme brenge. Agge jubeltèène et madde wel komme, mar ge mag feitelek niet oppeneer lòòpe, want de leutmarreton is wel 'n tillevisiepregramma. En 't ken zomar gebeure dagge in beeld kom, dus trek oew zondagse vastenavendbulle n'aan!

Ok vergimmes interessant om te lezen...