Boerinne gezocht voor de Boerinne Reejunie

  • Krabbegat 08-01-19

'n Archieffoto van 'n aantal Boerinnekes in 2010

Op zaterdag 16 febrewarie wor 'n Boerinne Reejunie g'ouwe deur oud-Boerinne Irene van Kemenade, Monique Eggermont en Kim van der Steen. 't Was awwir 'n tijd geleeje datter 'n reejunie was. Volleges Kim is 't de derde reejunie. Agge oew eige aanmeld kende onverwachte optreejes verwachte. Prins Nilles d'n Derde kom lengst mè z'n gevolleg en d'r is 'n lediek driegange-menu. De reejunie wor namelek g'ouwe bij restaurant de Hemel. 't Méést belangrijke n'is messchient wel gewòòn lekker bijkletse mè mekare.

Boerinne zijn vooral bekend deur 't verkòòpe van de Veldtekes. Ge zie ze overal mette mandjes op iekel bal of féést. Ok mette n'Intocht of Optocht lòòpe ze de roete om vaak de leste Veldtekes aan de man te brenge. Ge mag vanaf oew 18de jaar (in 't verleeje vanaf 16) Boerin worre en 't maksimaal ellef jaar zijn. Dèèrna motte afscheid neme, mar ge kreg dan wel 'n Art voor Vastenavend.

'n aantal Boerinnekes bòòve n'in de Pèèrse Dubbeldekker

Ervaringe oud Boerinne
Om avvast éémaal in de stemming te komme ebbe me al mè d'n aantal oud Boerinne gesproke en wa leutege ver'ale opg'aald. Zo sprake me Anke de Kok die van 2004 tottemet 2014 Boerin is gewist. 'Echt 'n geweldege tijd, t'was druk, mar k'ad 't voor gin Goud wulle misse. 'n Aantal van m'n beste vriendinne eb ik aan de Boerinne-tijd over g'ouwe', lat Anke n'ons wete.

Ok Marieke Matthijssen was Boerin en wel van 1997 tottemet 2004. Ok voor aar was 't 'n stikleutege tijd. 'Vooral t'eerste jaar eb ik 't méést intens belééfd. Voor t'eerst komde same mette Stichting Vastenavend op plekke waar dagge n'as 'gewòòne dweil' nooit nie kom. De tours op vrijdag- en zaterdagavend, mè d'af en toe wel 12 tot 14 bals op één avend ware n'echt geweldeg.', wit Marieke n'ons nog te vertelle. ''t Leutegste van 'n touravend was eigelek alle gekkeg'eid mette Boere n'in de Pèèrse Dubbeldekker. Wij as Boerinne moeste netuurlek ons 'manneke staan'. Mar d'r wier vooral lekker veul gezonge n'en gelache same mette Boere. Ik ken mijn ok nog erinneringe damme onderweg in de Pèèrse achter 'n gerdijntje 'n soort van poppekast wier gespeuld deur wa Boere, hilaries.'
Netuurlek was onze voornaamste rol 't verkòòpe van de Veldtekes en in mijn eerste jaar was 't medéén prijs: me ware n'al mette n'Intocht éémaal uitverkocht. Ik liep in m'n ééntje ergens bij 't ouwe ABG in de buurt en de bok mette voorzitter van de Stichting kwam net voorbij. Kon ik tog meerijje bove n'op de bok neve de voorzitter. Man, wa von d'ik da d'as meske van 18 fantastisch!'

Ok één van de Boerinne die de reejunie organiseer è prachtege erinneringe n'aan vroeger. Kim van der Steen was Boerin van 1992 tottemet 2003. 'Ellef jaar éél veul leut g'ad.' vertelt Kim. 'Ik ging gère mee op toer mette Boere en me n'adde mè z'n alle gewòòn éél veul leut. Mè d't Neuzenbal verkocht ik ielek jaar m'n mandje mè Veldtekes éémaal leeg, 't wier tredisie.' De toers mette Pèèrse Dubbeldekker ware n'ok voor Kim éél gezellig. 'D'r wier veul gezonge n'en éél veul liedjes krege eige tekste. k'Eb ok m'n man, Bart van der Steen, in die tijd lere kenne bij 't 'Kendut Nog Trug bal' waar me stéénvast eindegde n'op d'éérste vrijdagavend na 't Neuzenbal.

Boerinne Reejunie
Datum : zaterdag 16 febrewarie 2019
Tijd: 16.00 uur tot 21.00 uur
Lokasie: Restaurant De Hemel

Aanmelde kan deur te meele naar boerinnereunie@gmail.com

Ok vergimmes interessant om te lezen...