De Narre van Berrege

  • Krabbegat 26-02-19

Eén van de Narrepakke uit de tentòònstelling in de spiegelzaal in Den Enghel

Afgelòòpe zondag emme dankzij de kinders van de basesschole kenne bekijke oe datte Nar van de Toekomst d'r uit kom te zien. Mar wie toekomst zegt, zegt ok 't verleeje. Kek ier 's wie of datte narre ware uit 't verleeje. Zie mar 's oe of datte pakke veranderd zijn in de lòòp d'r jare. Me gaan tottemet de jare '20 trug in 't verleeje. In de leste jare ziede meschient wie oew Nar was. Want ieleke Krab et ommes z'n eige Nar, zogezeed. Komde uitte tijd van Broek'ove of zijde opgegroeid mè Leo Erremans as Nar? Ga t'r mar 's goed vor zitte en lat 't verleeje spreke!

Bekek de fillem: De Narre van Berrege.

Ok vergimmes interessant om te lezen...