Vintage Vastenavend spesjaal ope voor Ellef Ellef

  • Krabbegat 05-11-19

De keleksie is aangevuld mè prachtege oedjes en òòfdeksels

Afgelòòpe Vastenavend was Vintage Vastenavend voor t'éérst ope n'in 't voormaleg pand van Koster Meziek aan de Fortuinstraat. Dees jaar is de pop-up winkel ok spesjaal voor Ellef Ellef twee dage n'ope. Ge ken dus vanaf kommende vrijdag oew dweilpak éémaal in orde make zo dagge d'r wir kwant uit ziet voor Ellef Ellef.

Me sprake af om avvast rond te neuze n'in de pop-up winkel. Me treffe d'r Myrte van Gurp aan die al druk bezeg is mette n'aankleding en inrichting van 't pand. 'Afgelòòpe Vastenavend kon Vintage Vastenavend rekene n'op veul bezoekers, vaak ruim 250 op 'n dag', volleges Myrte. De keleksie moest dus weer worre n'aangevuld en dèèrom is Myrte same mè d'aar man Bas in d'afgelòòpe tijd overal op zoek gegaan naar kleding, oedjes, bondjes en wa d'al nie meer.

'Vaak kredde via via 'n tip en dan motte gewòòn de stoute schoene n'aantrekke en oew tillefoon pakke n'en belle. En zo zitte bevobbeld 'n paar uur later op oew knieje mè d'n mijnwerrekerslamp tusse de dòòse n'op 'n zolder.', leg Myrte n'uit. Daddut ok nie altijd goed gaat wit ze ok te vertelle. 'Zo kwame me 'n keer uit op 'n travestiesjoo', lacht ze. 'Da was netuurlek nie de bedoeling, mar ge wit vooraf nooit wagge aan ga treffe agge n'op 'n tip afgaat, mar das ok wel weer 't leuke van 't vak.'

Veul nuuwe kleding om te kombinere

Naast kleding wor vanaf 't Neuzebal ok vanalles verkocht om 'n avond dweile n'in 't Krabbegat kepleet te make. Zo motte denke n'aan 'n zakske mè worst of kefettie, mar ok bevobbeld aan 'n stampotje. 'Me zijn die oek nog aan 't inrichte n'or', leg Myrte n'uit. Ok komme d'r aktiviteite voor de kleine Krabbekes die lekker mè kefettie wille knutsele. Genogt ideeje dus. Zo kende de kommende dage ok 'n tegoedbon kòòpe om kedo te geve.

Overname van Kolder
In de Stéénberregse straat edde éél 't jaar deur Kolder, 'n vintagewinkel mè d'ok fééstartikele. Mette Vastenavend wier dèèr zo'n 10 jaar geleeje n'ok d'éérste Ebbedweil gemakt. Deur kunst op 'n dweil te zette kredde zo vaneiges ok kunst in 't kefee was destijds 't idee van Sietske Ridders. Verder is Kolder 't bekende plek om éél 't jaar deur te zoeke nar 'n uniek vintage kledingstuk. Mar Vintage Vastenavend et Kolder overgenome makte Myrte aan Vastenavend.nl bekend en de winkel aan de Stéénberregse straat zal dèèrom sluite. De keleksie zal naar de fortuinstraat worre n'overgebrogt en d'andere aktiviteite zoas de ver'uur van kostuums voor bevobbeld teneelvereniginge wor wel voorgezet, mar allééneg op afspraak.

Ekspezisie
Fleet jaar adde 'n prachtege ekspezisie mette méést keplete Vastenavendverzameling uit de jare 60, 70 en 80. Prins Nilles d'n Derde mè z'n gevollg et die ekspesizie nog offiesjeel g'opend. Voor dees jaar breng Vintage Vastenavend 'n ekspezisie over Anton van Duinkerken. Willem Asselbergs die beter bekend was onder 't pseudoniem Anton van Duinkerken was netuurlek 'n zeer bekend Bergenèèr en schrijver van onder andere 't gedicht 'Jubelstadje' wa d'in 1923 is geschreve n'as 'n ode aan 't Krabbegat. Drie stròòfe van 't gedicht zijn trouwens éél dicht in de buurt van de winkel op de muurt aangebrogt en vinde n'aan de Maria'oek. 't kruispunt Kortemeestraat, Fortuinstraat, Lieve Vrouwestraat en Stéénberregsestraat. Same mè stichting Anton van Duinkerken wor dus gewerrekt aan 'n ekspezisie die begin volgend jaar wor g'opend zo rond 't Neuzebal. Meer infermasie kredde rond die tijd.

Voor nu is 't dus òògste tijd om oew dweilpak éémaal op te pimpe n'en te vernuuwe zo dagge d'r weer arstikke kwant bij lopt mè d'Ellef Ellef op 't Bléékveldje. Vintage Vastenavend vinde n'aan de Fortuinstraat 20 en is kommende vrijdag 8 nevember van 13 tot 17 uur ope en zaterdag 9 nevember van 10 tot 17 uur.

Ok vergimmes interessant om te lezen...