Vintage Vastenavend: Kleding mar ok 'n ekspezisie

  • Krabbegat 21-12-18

Nie allééneg verkòòp van kleding, mar ok 'n prachtege ekspezisie uit de jare 60, 70 en 80

Ge ben òògst waarschijnlek aan 't denke wagge persies ga d'ete mette Kerstdage, tog zijn d'r ok mense die op 't mement al éél druk mette Vastenavend bezeg zijn. Vandaag bevobbeld is Myrte van Gurp al druk in de weer in 't ouwe pand van Koster Meziek aan de Fortuinstraat. Me sprake vandaag af om avvast 'n kijkje te neme.

Myrte n'is druk bezeg mette n'inrichting van de pop-up winkel. Vintage Vastenavend is 'n tijdeleke winkel rommetom de Vastenavendtijd. Op Ellef Ellef was t'r al wel 'n pree-seel. 'Medéén 'n suukses. D'r ston d'al 'n allef uur voor damme n'ope ginge 'n rij mè mense te wachte', volleges Myrte die same mè d'aar man 'n lang gekoesterde dròòm waar makt. Al jare verzamele ze Vastenavendkleding voor vriende n'en kennisse. Mar de kelleksie blééf mar groeje en wier gròòter en gròòter. Soms zocht ze jare naar 'n spesjaal kledingstuk. 'Dagge da nog gevonde n'et', kreeg ze dan t'ore.

Om 'n winkel te beginne is t'r ok 'n partij uit Limburg opgekocht. Zo edde genogt keuze n'uit oedjes, narrekappe, prinsepakke, kleding, bulle en ok voor dees jaar veul koerspetjes en vintage wielrennerssjurtjes.

Op di mement wor 't pand ingericht

D'r zijn veul planne voor in 't ouwe pand van Koster Meziek. Zo vertel Myrte n'over 'n paar leutege ideeje. In 't lagere gedeelte van de winkel zou 'n koffiebarreke kenne komme mè Vastenavendkunst van Willem Hoedelmans. Al die iedeeje worre n'op 't mement uitgewerrekt. Mar 't méést spesjale n'is wel de Vintage Vastenavend ekspezisie.

Ekspezisie
Ge ken dus nie allééneg 'n kostuum of dweilpak vinde n'in de Fortuinstraat, mar ok de prachtegste en méést keplete Vastenavendverzameling uit de jare 60, 70 en 80 en da gewòòn in één ruimte. 'n Unieke verzameling mè bevobbeld Vastenavendkrante, poosters, bonne n'en Schooibrieve. Voor d'echte Vastenavendverzamelaars 'n unieke kans om alles in 't echt te komme bewondere. Iervoor wor samegewerrekt mè 8 verzamelaars die de kelleksie beschikbaar stelle. En me zijn van Vastenavend.nl netuurlek ok 'n bietje trots damme dèèr ok aan ebbe magge n'ellepe.

Vintage Vastenavend aan de Fortuinstraat 20 is ielek wiekent ope van 'n week voor 't Neuzebal (2 febrewarie) tottemet de zaterdag van de Vastenavend.

Agge zellef ok eksposeert of g'et ok 'n spesjale verzameling dan kende oew eige nog aanmelde voor d'ekspezisie om mee t'ellepe op reejaksie@vastenavend.nl

Volleg Vintage Vastenavend ok ier op Féésboek.

Ok vergimmes interessant om te lezen...