Bouwclubs uit verschillende randgemééntes rijje mee in d'n Optocht

  • Krabbegat 25-07-19

De Bokkerijders in de Berregse Optocht

Ge perbeer messchient oew òòfd koel t'ouwe mè dees werreme dage. Nog 'n duik neme n'of lekker 'n kouwe raadler zijn dinge die oe bezeg ouwe. Ier op de redaksie van Vastenavend.nl blijve me, of 't nou 40 grade n'is of nie, altijd scherrep op 't leste Vastenavendnuuws. Ok zo'n 107 dage voor Ellef Ellef. Zo oorde me overlest datte Bokkerijders uit 't Sanegat en de Vlaojestaampers uit Raldal onder ketrakt zulle meerijje n'in de kommende n'Optocht op dinsdag 25 febrewarie 2020.

't Is netuurlek nie d'eerste keer datter bouwclubs uit randgemééntes magge rijje n'in de n'Optocht. Mar nog nie eerder zage me wages uit zowel de noordeleke as ok de zuideleke randgemééntes in één Optocht. Me magge wel spreke n'over 'n prachtege samewerreking op de Brabantse Wal. De Vlaojestaampers zulle debutere n'in 't Krabbegat, mar de Bokkerijders ebbe n'al vaker meegedaan aan de Berregse n'Optocht.

De Bokkerijders
De Bokkerijders adde gevroge n'of ze kommende n'Optocht weer mochte starte n'onder ketrakt. 'De n'Optocht in 't Krabbegat overtref d'alles en dèèrom doen me gère weer mee', leg Jordy de Dooy van de Bokkerijders uit. 'Al is 't wel 'n logiestieke n'uitdaging.' Normaal rijje ze op dinsdag in Ostrecht.

Eél spesjaal was 1994 toen de Bokkerijders 't 22-jarege jubeleejem vierde. Toen wier zellefs 'n uitzondering gemakt en mochte ze deur 't jubeljaar ok voor de prijze rijje in de C-kattegerie. In da jaar ware in tetaal 13 wages. De Bokkerijders wonne bedéén ok in die kattegerie en pakte de wisseltrefee van de Berregse Bouwers. Bekek ier op Joetjoep 't fragment op 10 menute en 17 sekonde.

De Vlaojestaampers
BC De Vlaojestaampers uit de Welberg zien in d'n Optocht van 't Krabbegat 'n nuuwe uitdaging. 'Meer mense kenne zo ons werrek zien', lat ontwerreper Koen Cuelenaere wete. 'T'is gewòòn 'n prachtege stap om de klup nog meer te motivere n'en nóg mooiere kreasies te make.' Voor de Vlaojestaampers is 't 'n dròòm om ooit bij de A-wages te magge rijje. 'In Altere rijje me n'ok tege de gròòte wages', aldus Koen.

De wages worre gemakt mè d'ondere andere piepschuim en rubber en vinde ze vernuuwing ok belangrijk. Iets wa d'n 't Krabbegat ook òòg in 't vaandel sta. Normaal kende de Vlaojestaampers op dinsdag bewondere n'in Strienestad (Stéénberrege), mar de kommende karnaval dus nie. Di d'ebbe de Vlaojestampers besproke mette Stichting Karnaval Stéénbergen.

BC de Vlaojestaampers uit Raldal

't Ken netuurlek zijn datte Stichting Vastenavend in d'aanlòòp naar de kommende Vastenavend meer verzoeke krijge van andere bouwclubs om mee te magge rijje n'onder ketrakt. Die verzoeke zulle dan individueel worre bekeke mits 't ok ammaal past in 't reglement.

De Féésboekpagina van BC de Bokkerijders.
De Féésboekpagina van BC de Vlaojestaampers.

Ok vergimmes interessant om te lezen...