Binne 2 jaar vrouwe bij de Stichting Vastenavend: 'De Vastenavend is van ons ammaal'

  • Krabbegat 15-12-23

't Boerinneprotest op de Kaai tijdes de maandagavend

De Stichting Vastenavend è vieja 'n nuuwsbericht op aar wepsaait bekend gemakt datter binne 2 jaar vrouwe n'as aangetrokke lid bij de klup verwelkomd gaan worre. 'n Overweldegende meerder'eid binne de Stichting Vastenavend wil datte klup inklesiever wor mè be'oud van eigen'eid en erkenbaar'eid van de klup.

Tijdes d'afgelòòpe Vastenavend adde n'op de maandagavend 'n protest. Boerinne verzamelde n'op de Kaai vor 'n manifest om vrouwe bij de Stichting Vastenavend te krijge. Volleges 't bestuur wor dèèr al sins 2020 over nagedocht, mar de pandemie zorregde vor andere priejoriteite. Inmiddels is t'r 'n interne lejeraadpleging gewist en eddet bestuur van de Stichting Vastenavend 'n werrekgroep ingericht waarnaast enkele leje n'ok twee vrouwe mè liefde vor de Vastenavend aan deelneme. Eén van die vrouwe n'is Charlotte Leijs die same mè Helene van Oorschot in de werrekgroep zit.

Charlotte leg uit dasse mag meedenke n'over alles watter bij kom kijke. Van alle randvoorwaarde tot aan wa d'n vrouw bevobbeld ken drage. 'Ik denk datte angst vor verandering vaak gròòter is dan de verandering zellef. Na d'eerste vergadering ebbik al 't volste vertrouwe daddet kepleet goed ga komme. Da nimt nie weg damme n't zorregvuldeg motte n'aanpakke. Me trekke d'r nou bedéén 20 vrouwe bij en dan kom 't goed, is te kort deur de bocht', leg Charlotte n'uit. Aan d'andere kant motte me n't ok nie gròòter make dan 't feitelek is.

Charlotte was al langer voorstander van 't aantrekke van vrouweleke leje bij de Stichting Vastenavend. Ierdeur ken 'n òòp potensjeel worre benut binne de stad om 't féést nog mooier te make. ''k Oòp damme over 'n paar jaar trugkijke n'en denke, wa d'n gedoe was 't evekes, mar motte kijke oe goed daddet è d'uitgepakt'. Op de vraag of datter ok 'n vrouweleke Prins, Nar, Steketee of Gròòtste Boerin mot komme zeg Charlotte dasse nog nie wil pleite vor zo'n vrouweleke òòfdrolspeuler. 'Verandering kost tijd en wenne n'aan verandering ok. In de toekomst messchient wel, mar of daddet dan in d'uidege vorrem van 4 pakkedragers mot zijn of messchient in 'n andere krejatieve n'oplossing zal de tijd motte n'uitwijze'.

Ok vergimmes interessant om te lezen...