Absurdisties Leuttejater verrast mè veul umor

  • Krabbegat 23-02-19

De Legende van de Blauwe Schuit. Foto's: Jesse Bouwman

Kepleet mè Blauwe Schuit en al waarop 't Gilde de bezoeker verwelkomde wier de primjèère afgelòòpe donderdag gròòts aangepakt. De Legende van de Blauwe Schuit, 'n geweldeg absurdisties spektakel bomvol mè flauwe umor ging voor t'éérst op de planke van tejater De Maagd. Onder de gaste mocht netuurlek d'n Oòg'eid mè z'n gevolleg nie ontbreke. Inmiddels is 't stuk vrijdag en zaterdag ok al op de planke gebrogt en is vemiddag awwir de leste kans om de nuuwste preduksie van 't Berregs Leut Tejater te komme bewondere.

Tante Annemie vertel d'n ver'aal voor 't slape gaan... Foto: Jesse Bouwman

't Absurdisties ver'aal
Oppas Annemie mot 2 kleine Krabbekes nar bed brenge. De beide n'ouders zijn die n'avend 'n potje gaan dweile en voor de kleine jong is t'r 'n oppas die voor 't slape gaan nog 'n ver'aal vertel d'over 't Krabbegat van vroeger tij. 'n Legende die bekant ginniemand mir wit. Annemie ga d'op de bedrand zitte n'en begin te vertelle n'over de Blauwe Schuit die onder leinding van Kapitein Serpetinebaard, 'n glasrol voor Wouter van de Watering, op zoek ga naar de leut om die mee trug te neme naar Berrege. 't Sjagerijn mot namelek uit de stad.

De subtitel van 't stuk verklap d'al 'n bietje wagge mag verwachte, of beter gezeed wagge juist nie mag verwachte: 'Di's nie wagge verwacht' sta gròòt op de pooster. Ge mag 't letterlek, mar zeker ok figuurlek neme, want onder muzikale begeleiding van gròòte Disney klesiekers makte 'n absurdistiese wereldreis en ge kom d'op plekke waar dagge de Blauwe Schuit nie zou verwachte. Alaska, Engeland, Kaap die goeie n'òòp om 'n paar voorbeelde te geve. Ge beland zellefs onder water, mar ze legge n'ok aan in Veneesieje, op 't San Marcoplein, wa toch nie vernoemd is nar onze Marco Vermunt? In welleke sène ge ok zit, d'umor spat d'r van af. Oew lachspiere zulle n'et wete n'in d'absurdistiese wereld die 't Leuttejater wit neer te zette. Ge mot dus ok nie raar opkijke n'agge bevobbeld Sinterklaas of de Zeve Dwerrege tegekom op 't podiejum. Ge denk d'op 'n gegeve mement zellefs dagge al in 't stuk van kommend jaar ben beland.

't Berregs Leut Tejater is meer dan geslaagd om 'n waardege n'opvolleger te make voor ''t Slikpeleis' waar werkelek schitterende dekoors en 't geweldege n'orkest oe zulle verbaze. Agge nog nie gewist ben motte vergimmes snel zijn, want vemiddag om 14 uur (24 febrewarie) is awwir de leste voorstelling van De Legende van de Blauwe Schuit.

Ok vergimmes interessant om te lezen...