Inschrijve voor d'n Optocht op 9 febrewarie

  • Krabbegat 31-01-19

Op 9 febrewarie kende inschrijve voor d'n Optocht

De Koersdireksie van de Stichting Vastenavend is op zoek nar mense die al vanaf 11-11 fleet jaar allééneg nog mar denke n'aan de koers van d'r leve. d'Ultieme slotkoers op de leste dinsdag van onze Vastenavend. 'n Koers, allééneg mar vor prominente. 'n Tour die voor jou gin toer is en die same mè d'alle andere koers'elde as schakels van 'n ketting, de wiele van onze n'OPTOCHT in het Krabbegat aandrijve.

Kandidate dèèrvoor wor gevroge zich te melde bij de Koersdireksie, die spesjaal dèèrvoor op zaterdag 9 febrewarie tusse 10.00 en 13.00 uur mee 'n aantal 'bookmakers' aanwezeg is in de Bieb aan de Kortemeestraat 17 in ons Krabbegat.

Nim d'oew van tevore n'ingevulde inschrijfformelier avvast mee. Zo'n formelier vinde op de websait van de Stichting Vastenavend. Éémaal ingevuld ken t'r snel zake worre gedaan. Beginners, aanstorremende ammeteurs en profs. Iederéén ken meedoen. As al oew gegeves zijn vastgeleed, oor d'otomaties direk bij de prominente voor diejen dag. Ge wit dan dagge steveg in 't zadel zit en om oe voor te bereije kenne dèèrnaar alle remme los.

Dees jaar zit t'r ok wir volop meziek in de Koers. Lòòpend of rijend, gròòt of klein, die worre wél wir apart b'oordééld! Kandidate die vor 't Berregsklassement wille gaan, mar nie goed wete n'of z'n stripke vóór of achter ebbe, kenne worre g'ollepe deur mense die t'r verstand van ebbe: mense van de dialekke bande, de Berregse Kamer.

Deelnéémers die fleet jaar mè Vastenavend d'r art verlore n'ebbe, mar wél 'n beker of trofee gewonne, wor gevroge om die bij oew nuuwe n'inschrijving in te levere. Onze mekaniesjens zurrege d'r dan vor dasse vor de Koers wir tip top in orde komme.

Dweilbendfestival
Dees dag is 't ok mogelek om oe (as binne- of buiteband, mak nie uit) aan te melde vor de 'special' op zondag: 't Dweilbendfestival.

De bieb vorremt dees jaar ok de lokasie vor de wielerekspeziesie 'Tentòòngespreid'. Alle 'keie van de kasseie' zulle dèèr as ontwerrep te zien zijn van 16 febrewarie t/m zondag 10 mèèrt. Koersinfermasie sta trouwes ok op www.stichtingvastenavend.nl/optocht.

Náár inschrijving ken iederèèn 'm gerust wir smèère.

Ok vergimmes interessant om te lezen...