Tusse de Schuifdeure omgetòòverd tot gròòts tillevisiespektakel.

  • Krabbegat 18-02-17

Tuis wier vollop gekeke nar Tusse de Schuifdeure

Eél veul Krabbe kijke d'r al weke nar uit. 'T'is mijn favoriete middag van 't jaar', zong prissetator Bas van Oevelen. Me n'ebbe 't netuurlek over Tusse de Schuifdeure. Vanmiddag om 14 uur zate nie allééneg éél veul Krabbe n'in de Stoelemat, mar ok tuis voor de buis.

Al jare makt ZuidWestTV 'n uitzending die rechstrèèks op tillevisie te vollege n'is. Mar di jaar was 't omgedraaid. Van registrasie van de Schuifdeure, nar 'n waar tillevisiepregramma. Zellefs de penningmèèster van de Stichting Vastenavend is nog aan 't bijkomme legde Bas uit 'ij etter drie art'aanvalle van g'ad'. D'r wier namelek zellefs 'n spesjale kamera-kreen ing'uurd om van die mooje beelde te make over 't aanwezege pebliek.

De Schuifdeure begonne dees jaar mè d'n prachteg eerbetòòn aan de fleet jaar overleeje Prins Nilles I. D'r wier 'n lied gezonge deur Bas van Oevelen mè zijn medeprissetator Koert Damveld. Mar d'r was ok tijd voor 'n òòp leutege liedjes en èkts zoas bevobbeld 't lied van Jòòst en Mèèrte die verkleed ginge n'as Veldtekes. Ok kreeg de zaal 'n werreme groet van de Gròòtste Boer die ok vanaf de bank aan 't meekijke was. 'Joost moet z'n gemak nog ouwe, mar ik krijg al instruksies, dus 't ga d'al beter mè d'em', legde Bas uit.

Ver aan't einde zonge n'alle oud prissetatore van Tusse de Schuifdeure 'n lied wa d'ooit deur Wim en Rens wier gezonge bij de Plechtege Sluiting van 2001. Die beelde wiere gebrukt om d'aanwezege oud-prissetatore same te late zinge mè Wim en Rens. De n'aankondeginge ware di jaar nie allééneg uit de zaal, mar ok bek-steetsj. Geregeld wier geschakeld nar de 'red-roem' van de Stoelemat om zo mette mederne technieke de kijker nog meer te betrekke n'en te late zien van de Schuifdeure.

Agge't gemist et kende zo om 20 uur kijke nar d'er'aling of op de saait bij TV gemist op www.zuidwesttv.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 03-03-2006
Kijkdag.
  • Krabbegat 16-12-2004
Bendjes gevraagd.