't Nuuwe Veldteke voor de kommende Vastenavend.

  • Krabbegat 09-11-16

't Nuuwe Veldteke

Zo koppeg as ’n ezel, oorde dikkels zegge. Mar da doe weineg recht aan ’t echte kerakter van dees gèèf vastenavendbéést. D’n ezel is nie allééneg veul trug te zien op foto’s en tekeninge as lastdier vor onze Nar (simbool van de leut van d’omgekeerde wereld), d’n ezel is ok gekend om z’n onvoorwaardelukke trouw, z’n standvasteg’eid én z’n slimmeg’eid. IJ et z’n eige ommes nog nóóit drie keer aan dezellefde stéén gestote. Veul van d’ezel ziede t’rug bij ‘n Berregse dweil. Dèèrom is d’r ok gekoze vor ‘n kombinasie van beide. Allef mens, allef ezel… ’n ‘ezelcentaur’ zogezeed!

Mar da’s nie t’éénegste wa d’n aard van ’t beesje la zien. Mette verrekesblaze aan ’n twijg vier d’n dweil ouwerwets goed Vastenavend, deur z’n gaze maske la t’ie zien dattie z’n eige nie la kenne en deur ’n vogelkooike op z’n kop voelt t’ie z’n eige vier dage lang zo vrij as ‘n vogel. En da d’alles sta steveg op ’n vertrouwd fundement; ’t jaar waarin me Vastenavend ouwe en ’t stadswape van ’t Krabbegat.

Alles weer uitgevoerd in andgegote gips en ok mee d’and, in nie minder dan acht kleure, gespote en geschilderd. As vanouds voorzien van ’n echt worstetouwke om ‘t om oew nek te kenne drage, zo dagge lat zien dagge trots zijt op de Berregse Vastenavend en die ok steunt. 't Ontwerrep is ok di jaar wir van Paul Versijp.

Vanaf 13 jannewarie 2017 verkijgbaar vor 4 euro bij d’oreca en de bekende voorverkòòpadresse.

Ok vergimmes interessant om te lezen...