Edde gij ooit les g'ad in Leutelogie?

  • Krabbegat 31-01-17

Steketee en oud Steketee bij les Leutelogie

Leraar Volkan Tasdan gif d'al 6 jaar 't lesonderdeel Leutelogie op 't Rijks. Tegeswòòrdegs krijge veul leerlinge nie allééneg onderwijs in 't Nederland, mar ok in 't Engels. Di gebeur d'ok bij Volkan die 't vak fillesefie en maatschappijweteschappe gift.

In 't begin van 't jaar worre de dialòòge van Plato be'andeld en déérnaar wor lesgegeve n'in de polletiek mè politieke kwesties. Maar zodra de kelender ok mar 'n bietje jannewarie of febrewarie aangift wor d't onderdeel Leutelogie medéén be'andeld. Ge mot dan nie denke datter dèèr in die klas allééneg mar leut wor gemakt, kefettie wor gestrooid in de gang of serrepetienes geblaze op 't bord. Neeje, in plek dèèrvan wor d'n rééks lesse gegeve waarin leerlinge kennis magge make mè de geschiedenis, fillesefie en tradisies van ons eigeste Berregse Vastenavendféést. Aan bod komme terme n'as saam'oreg'eid, één'eid en verschillende unieke onderdele van de Vastenavend. Alle infermasie wor dan ok nog vertaald in 't Engels.

De lesse worre afgeslòòte mè d'n praktijkopdracht die in 't Engels wor geprisseteerd. De opdracht et te make mè d't motto. Di jaar dus mè: Da's d'n aard van 't beesje. Vanuit d'òòge van 't beestje moeste de leerlinge van Volkan 'n erkenbaar mement mette Vastenavend prissetere, bevobbeld: vlinders mette n'Optocht, kenijne mette n'Optocht, Boktorre op 't Dweilbendfestival.

Volkan was arstikke gròòtseg da oud Steketee Jan Slokkers en de spiksplinternuuwe Steketee Dennis van Tilborg op bezoek kwame n'om de prissetasies mè d'eige n'ore aan t'ore en ok te beoordele. 't Was prachteg om tot d'eindkonklussie te komme waaruit blèèk da Vastenavend uit veul emosie, saam'orig'eid en één'eid besta. De boktorre wiere vanmiddag uitgeroepe tot winnaars.

Ok vergimmes interessant om te lezen...