't Slikpeleis van 't Berregs Leuttejater is t'r kaar voor.

  • Krabbegat 15-02-17

Vandaag was de spesjale voorstelling voor TanteLouise

Iederéén wit oe d't spròòkje over 't Slikpeleis ga, mar nog ginne mens eddut ooit op pepier gezet. Mar dèèr kom nou verandering in. 't Berregs Leut Tejater eddut ver'aal opgeschreve n'en bewerrekt tot 'n muzikaal leutspektakel.

De voorstelling speult zich af in 't Slikpeleis en spesjaal iervoor wor De Maagd dees week omgetòòverd tot Slikpeleis. De wachters van 't Slikpeleis wachte de bezoekers buite bij de trappe van De Maagd al op. 't Déékoor nar 'n ontwerrep van Rick Lelieveld breng d'oew medéén al in de fabelachtege sfeer van 't Slikpeleis en is adembenemend mooi.

De voorstelling begin d'op d'ochtend van 't gròòtse bal maskee wa deur de Prins van 't Slikpeleis wor g'ouwe voor alle belangrijke burgers, Prinse n'en Prinseskes. Mar 't ga nie zoas dagge zou wulle, nee alles ga mis die n'ochtend. Deur d'uitblijvende vloed kan de Prinseleke Schuyt mè goedere nie aanmere bij 't Peleis. Ierdeur mot 't perseneel op zoek nar alternetieve n'om 't féést toch deur te kenne late gaan. Di sta netuurlek gerant voor veul leutege, ontroerende, mar ok spannende memente in 't peleis wa vernoemd is nar 't slik.

't Slikpeleis is een geweldege, òògwaardege n'en leutege voorstelling en past persies in de rijke Vastenavendtredisie in 't Krabbegat. Ge mot snel zijn, mar d'r zijn nog 'n paar kaarte verkrijgbaar voor de féésteleke première n'op donderdag 16 febrewarie en voor de voorstellinge n'op zaterdagavend 18 febrewarie en zondagmiddag 19 febrewarie. De voorstelling op vrijdagavond is éémaal uitverkocht.

Kek voor meer infermasie op www.blt-boz.nl en bestel dan medéén oew kaarte.

Ok vergimmes interessant om te lezen...