Bezoek òòge afgezant Unesco aan Berrege.

  • Krabbegat 02-11-16

Hazen angt de Amerikaanse vlag aan de gevel

Ieleke dag bezoeke me ier bij Vastenavend.nl veul wepsaaits vor nuuws, leutege ver'ale of geweldege fotokes. Soms valt ons dan iets op wamme ok mè gullie wulle dele. Zo zage me n'op KijkOpBergenOpZoom.nl 'n bericht over Mr. IMRAN BOKHI. Me konde ginniemand bereike vor kommetaar. Witte gullie wa di persies te betekene n'et? Wij in ielek geval nie.

In 't bericht kende leze da Berrege gistere wel éél òòg bezoek kréég in de persòòn van Mr. IMRAN BOKHI, òòge afgezant van de UNESCO in Niew Yorrek. Ge ken Mr. BOKHI as 'Human Behaviour Researcher' over d'ele wereld feitelek tegekomme. Zijn spesjaalieteit is onderzoek nar nie-alledaags gedrag binne beslòòte lééfgemeenschappe. Naar eerder onderzoek bij de MERANTI-stam in 't AMAZONE-gebied, lijket nu Berrege de fokus te zijn vor 'n gròòte UNESCO-inspeksie!

Uit eerdere publiekasies blijkt da Mr. BOKHI vooral interesse n'et in voorouderverering, afwijkend klèèdgedrag en apart tekstielgebruik, 't aanbidde van totemdiere n'en ander, lastig verklaarbaar gedrag. T'is te verwachte da d'in de kommende dage nog meer VN-vorsers zulle neerstrijke n'in onze stad om Mr. BOKHI te assistere bij 'n brééd opgezet volksonderzoek.

De VN-gezant was nie bereikbaar vor kommetaar en ok d'eer Hazen, eigenaar van otel De Draak, gaf gin infermasie over z'n òòge gast. Allééneg de bekende Amerikaanse vlag aan de gevel lat zien da de internasjonaale aandacht de kommende tijd op Berrege gericht zal zijn!

Ok vergimmes interessant om te lezen...