De 67ste Vastenavendkrant vol mè jubelarese.

  • Krabbegat 30-01-15

De Vastenavendkrant wor wir uitgedeeld

Op di mement zijn d'ICB-ers arstikke druk bezig om alle Vastenavendkrante overal uis aan uis te bezorrege deur éél 't Krabbegat.

In de 67ste Vastenavendkrant staan 'n òòp jubelerende dweilbends en twee bouwklups. Dèèrnaast 'n rubriek Geslaagd! en errinneringe over de schooldokter. Ok 't ver'aal achter de klupvlag.

Zoas gewòònlek ziede ok wir 'n aantal intervjoews in de krant. Zo is t'r 'n intervjoew mè burregemééster Frank Petter, deur éél de Vastenavendkrant 'n parredie op de rebriek de Speld, Veerle Schoutens (21) die is afgestudeert aan de kunstakkedemie op 'n Vastenavendwage. Buite netuurlek de proklemasies van d'Òòg'eid en GB en plesieboekske Steketee.

Ok kredde 'n uitleg over 't nuuwe Vastenavendliedje waar al 'n òòp over gezeed is de leste dage. In 't kinderketern sta d'n oproep vor de Kindervastenavend, en woorde van d'Òòg'eid en de Nar. Steketee kom mè d'n leesplangeske.

De nuuwste Vastenavendkrant sta vol mè 48 pagina's leesleut.

Kek ier om de Vastenavendkrant diegietaal te kenne leze.

Ok vergimmes interessant om te lezen...