't Nuuwe danske. Edde Gij de neus sjuffel al onder de knie?

  • Krabbegat 17-02-20

't Nuuwe danske è netuurlek ok 'n instruksie-videjoo

Uis of Markies è d'ok di jaar wir 'n leuteg danske gemakt op 't nuuwe liedje. Ge ken stil mè d'oew pilske n'in 't kefee blijve staan, mar 't is netuurlek veul leuteger agge swijle 'n bietje danst. Zo kende wa opvalle tusse alle andere dweile.

Bekek op onze Féésboek pagina oe daddut nuuwe danske persies mot worre n'uitgevoerd. Zellef zijn me nog druk aan 't oefene n'op de neus-sjuffel en de kombinasie mette neus-op en de neuze wals. Mar 't kom goed or!

Ok vergimmes interessant om te lezen...