Planne Kinder vastenavend.nl bekend gemakt.

  • Krabbegat 16-01-20

Jeroen Wierikx oefent 'n nuuw lied mette leerkrachte van de Berregse basesschole

Vandaag wier in d'arena van De Maagd de planne bekend gemakt voor Kindervastenavend.nl. Verschillende lerare n'en leraresse kwame n'op de prizzetasie af van de werrekgroep om de nuuwe planne aan t'ore. 't Bleef nie allééneg bij passief luistere, mar de leerkrachte mochte n'ok bedéén oefene n'en zinge op 'n nuuw lied over, oe ken 't ok anders, de neus!

Prejekt Masker
Fleet jaar krege me n'in 't Krabbegat 'n nuuwe Nar en dèèrom was 't prejekt éémaal gebasseerd op de Nar. Zo wier aan alle kindere gevroge n'om 't Pak van de Nar van de toekomst te bedenke. Dees jaar sta d'interaktieve beleving in 't teke van 't masker. De kindere van groep 6 worre n'uitgenòòdegd in de spiegelzaal van Den Enghel. Tom Goossen zal de kindere in dees belevingsruimte mè zang, dans en spel vanalles uitlegge n'over 't masker en de geschiedenis dèèrvan. Dan motte nie allééneg aan Berregse gaze maskers denke, mar ok aan maskers van over d'ele wereld. Ok krijge de kindere van groep 6 'n wurreksjop mè Iwaz over 't make van 'n eigeste neus. En da zal goed van pas gaan komme mette Kindervastenavend...

Voorleesféést
In de ver'ale kamer van de Bieb kwame fleet jaar mar lieft nege n'onderd kindere lengst wa zorregde voor 'n waar voorleesféést. 't Sprik vaneiges datter 'n vervolleg kom di jaar. Netuurlek is gekoze voor 'n andere boek wa d'éémaal past bij 't nuuwe motto. In samewerreking mè Bibliotheek West-Brabant, De Berregse Kamer en 't Cultuurbedrijf is 'n ertaling van 't prenteboek 'Ben jij ooit naar een neuzenfeest geweest?' van Guido van Genechten gemakt. Same mè drie adjedante die aanwezeg zijn in de Bieb zal 't voor groep 1, 2 en 3 wederom 'n féést gaan worre.

Mè d'eige n'òòge zien oe gròòt d'ore zijn van de Peperbus

De bezoeke n'aan Hal Wana en de Bouwclubs zulle n'ok di jaar plaatsvinde. De kindere van groep 4 en 5 gaan naar Hal Wana en groep 7 en 8 zulle 'n bezoek brenge n'aan 'n aantal bouwclubs.

Kedo voor Prins Nilles III
Me magge d'r nog nie te veul over vertelle, want t'is nog arstikke g'eim voor de n'Oòg'eid zellef, mar voor 't kommede n'afscheid van Prins Nilles III zal deur alle kindere 'n spesjaal afscheidskedo gemakt worre en tijdes de Kindervastenavend worre n'aangebooje. Spannend éé. Meer infermasie kredde binnekort op Kindervastenavend.nl

Voor de Berregse basesschole is t'r ok di jaar wir genogt te doen, want me n'ebbe nog lang nie alles verteld. Zo is t'r deur Jeroen Wierikx 'n nuuw lied gemakt over de neus, of beter gezeegd, wa d'agge oew neus kwijt zijt. Agge dèèr meer infermasie over wil d'ebbe en alle andere planne wil bekijke dan motte mar op één plek zijn en da d'is Kindervastenavend.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...