Na jare van stilte is 't wir onrusteg in de Prinsenpoel

  • Krabbegat 08-09-20

Welleke Prinseleke Kuite passe d'r in de majo?

In 2007 wier 't Krabbegat opgeschrikt deur 'n tot dan onbekende Poel. In 'n ver verschole bos leg De Prinsepoel. 'n Prachtege poel die bekant deur ginnemens ooit gevonde n'is, 'n goed bewaard g'eim zumme mar zegge. Jare lang bleef 't opvallend rusteg, asof t'r gewòònweg niks gebeurd was. Tot ellef dage geleeje. De Prins oorde in dees bijzondere tijd de roep van duuzende Krabbe en vertrok bedéén richting 't Krabbegat. Mar op weg nar 't Krabbegat verloor de Prins in 'n onbewaakt mement zijn majo. Bij Assepoester paste uiteindelek mar één persòòn 't verlore glaze muiltje en da zal zo ok zijn bij de nuuwe Prins. Dèèrom rijst dan ok de vraag deur éél 't Krabbegat: Welleke Prinseleke Kuite passe d'r in dieje majo?

De Prinsenpoel waar dagge oew naam ken deurgeve. Wie wor volleges jou de nuuwe Prins?

Ga dus bedéén nar Prinsepoel.nl om oew naam deur te geve. Aan welleke Prins zitte Gij te denke? 't Blef overreges nog wel spannend want op vrijdag 18 september kredde pas d'éérste tussestand op Prinsepoel.nl.

Eerst beelde van de nuuwe Prins
Ge ken nie allééneg 'n naam deurgeve, mar ok 'n eerst glimp opvange van de nuuwe n'Oòg'eid z'n Prinseleke Kuite. Agge dus benuuwd zijt dan kekte as de wiedeweerga op ons Joetjoep kenaal.

Ok vergimmes interessant om te lezen...