Nuuwe Vastenavend CeeDee venavend al te kòòp.

  • Krabbegat 01-02-20

CeeDee verkòòp start venavend om 10 uur

't Neuzebal is van 't jaar eigelek op drie lokasies te beleve... Vor 'n 'laaif'-verzie van 't nuuwe liedje motte netuurlek in de Stoelemat zijn, waar zaterdagavend onze n'Òòg'eid mè z'n gevolleg 't oe komme prizzetere (aanvang voorpegramma om 20u30). Mar bekant tegelijk, om 22u00, kund'ok de CeeDee verzie kòòpe vor 8 euro bij de Waterput aan de Bosstraat en bij de Raaijberg aan d'Antwerpsestraatweg!

En dèèr blef 't nie bij. Agge zellef Neuzebal wil ouwe, kunde vor 'n CeeDee'ke ok op zondagmorrege terecht vanaf 10u00 bij Slijterij de Zeeland en vanaf 11u00 bij Dietvorst aan de Bosstraat. En op maandag vanaf 9u00 bij Primera (Zonneplein en
Bloemendaal) en bij de Plaatbakker, of smiddags vanaf 13u00 bij de Dump'al. Of klik ier om de CeeDee digitaal te bestelle.

Ok vergimmes interessant om te lezen...