Vastenavend,... Da's pas vekansie!

  • Krabbegat 06-11-08

De vakansieman opent reisburo De Reisknijper.

De bodschap dees (kommend) jaar mette vastenavend is "Vastenavend... Da's pas vekansie!" Da krege de boere en die éne boerin van de Stichting Vastenavend op 6 november 2008 t'ore en te leze.
Ze moeste naar reisburo De Reisknijper komme die in 't Vierkantje d'n éérste vesteging in Nederland zou opene in onze boveste beste binnestad van 't land. En ze kwame! De manne van finesjeel liepe nog wa d'achter, achter 'n ezel voor 't goeie begrip, want zullie adde de kerstvekansie nog (of meschient: al) in de kop. Ok de koei was nog 's van stal g'aald.
Optocht kwam as eerste aan. Bepakt en gezakt kwame ze in optocht uit 't Pliessiestratje om mè veul bombarie as kempinggaste van d'n Eidepol(man) te late zien oe zullie vekansie viere.
Toen Technies arriveerde leek 't eve of de Enrie Dunant leeg stròòmde. Knappe verpleegsters van de Zonneblom zurregde d'r voor datte bedlegere ok 'n stukse vekansiegevoel konde krijge.
Mè zo'n gròte klup bij mekare voor 'n opening zijn d'r dan netuurlek wa toesprake. Names de boord van Trevvelpinsjing itte mennezjer Johan Heusch met een bekakt aksent iederéén en ammaal welkom. Volleges em ad 't bestuur van Berrege z'n klup al jare geleje benaderd, d'r is ommes nerreges zuvvel toeristische ambisie. IJ ad ok nog 'n oeraatje voor Ton Linsse: de mede-(ont)eigenaar van d'n Eidepol. De twee vollegede sprekers, van de ANVR en de Vekansieman vertelde n'over zullie eige vekansie-ervaringe. De vekansieman bevobbeld was al 111 kere n'op vekansie gewist.
Tijd genogt geleuterd: de opening van De Reisknijper moes gebeure en da dee de Vekansieman deur z'n eige dwars deur 'n pepiere wand naar binne te late fietse.
Binne krege al de genòdegde 'n uitnòdeging voor de viering van d'n ellefde van d'n ellefde op Kemping Nuytentuis. Dieje n'uitnòdeging lat onder andere wete: "D'r is weer 'nne nuuwe Vastenavend geboekt. 't Féést waar me mè z'n alle de kriebels van krijge. 't Féést wa werremte gift zonder zon..." en nog veul meer van da soort opwerremmers.
Pak dus die zomerspulle mar wir uit, want oew winterspulle kende edde al nòdeg voor de wintersport (voor of naar de Vastenavend), 'aal de tuinsetjes mar weer onder 't plestiek vandaan, zoekt oew badpak of zwembroek mar weer op, want 't is vastenavend voor dagget wit!

Ok vergimmes interessant om te lezen...