Ge Wit Ut Mar Nooit aan de schòònmaak.

  • Krabbegat 01-03-09

'Werkstraf' voor Ge Wit Ut Mar Nooit

Dweilbend Ge Wit Ut Mar Nooit wilde d'r donneteursféést 'Wanted'. Zuid Wester(n) in Saloon 't Slik wa premoote mè sandwichborde die ze overal in 't Krabbegat op g'ange adde aan lantaarnpale en verkeersborde. Mar de gemeente stak dèèr 'n stokske voor omda die manne gin vergunning adde. Eigeluk moeste ze 'n geldboete betale, mar de gemeente koos vor 'n leudieke boete. 't Schòònmake van de Kaai na de Kijkdag. En dus ware de manne vandaag rond 5 uur op de Kaai om de boel wir illemaal aan kant te make.

Ok vergimmes interessant om te lezen...