Altijd al in 't pebliek wille zitte van de Vastenavend Podkast? Dan is di d'oew kans

  • Krabbegat 24-12-23

De Vastenavend Podkast wor de kommede tijd wir mè pebliek opgenome

Inmiddels nie meer weg te denke n'in 't Krabbegat, de Vastenavend Podkast van Mottes Ore. Joris en Koen make n'al jare 'n eigeste onvervalste podkast over de Berregse Vastenavend en da doen die manne nou al vor 't vijfde seizoen. Dèèrom madde dees jaar bij één of meerdere opnames aanwezeg zijn in 't pebliek van de podkast. 't Wor in d'avend van donderdag 25 jannewarie en woensdag 7 febrewarie opgenome. En zowas me da gewend zijn van die manne, de lokasie wor pas later bekend gemakt. Wel madde oew eige nou al opgeve vieja mottesore.nl

Wa madde feitelek verwachte?
Ge ken ze wel, die tillevisiesjoos as Beau, Khalid&Sophie, en Jinek. Dèèr zit altijd pebliek bij d'opnames. En presies zo worre de podkasts ok opgenome, middenin 't aanwezege pebliek. De podkast begon bescheijje n'en allééneg as Vastenavend Podkast, mar is inmiddels 'n dienamiese talleksjoo mè d'opmerkeleke gaste. Di jaar wille ze 't pebliek meer betrekke bij d'uitzendinge, waardeur dagge 'n n'echte tillevisie ervaring kreg.

Aanmelde
d'Opnames zulle plaatsvinde n'op donderdag 25 jannewarie (twee afleveringe) en woensdag 7 febrewarie (één aflevering).
Donderdag 25 jannewarie start opname: 19:30 uur. Einde opname twee afleveringe: 21:15 uur.
Woensdag 7 febrewarie start opname: 19:30 uur. Einde opname: 20:30 uur.
De lokasie wor pas later bekend gemakt. Me kenne n'oe wel gerust stelle, 't zal nie in Tullepetaonestad zijn of nog wijer.

Agge lengst wil komme dan edde tot 8 jannewarie de tijd om oew eige grates aan te melde. Oe rapper dagge oew aanmelding doet oe meer kans dagge n'et om deel te neme, dus waar wachte feitelek nog op? Aanmelde kan vieja mottesore.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...