Boekprizzetasie Ut Gaspitje onder gròòte belangstelling

  • Krabbegat 14-11-23

Joost Koremans deelt de boeke n'uit die vooraf wiere besteld deur de lief'ebbers

Afgelòòpe zaterdag op d'n Ellef van d'n Ellef wier 't boek 'Als het Gaspitje wordt gedoofd blijft het Waakvlammetje branden.' gepizzeteerd in Kefee de Ponderosa. Veul lief'ebbers van de Berregse bouwkultuur, mar zeker ok bekende van bouwclub Ut Gaspitje zellef ware n'op de prizzetasie afgekomme. Vier verzamelèèrs Robert Chapel, Wout Nuijten, Luuc Jordans en Joost Koremans ebbe drie jaar lang infermasie verzameld over de bekende bouwclub en de dweilbend 'De Waakvlamme', die dèèr uit voort kwam.


't Boek over de bouwclub die is voortgekomme n'uit de perseneelsvereneging van de gemééntebedrijve wier voorzien van tekeninge deur Joost Eykman. 't Boek kon allééneg vooraf besteld worre en is al uitverkocht. 't Is dus nie meer mogelek om 't boek te bestelle.

Ok vergimmes interessant om te lezen...