Ekspezisie 'Tentòòngespreid' in 't art van de stad

  • Krabbegat 25-01-24

Ekspezisie 'Tentòòngespreid' vinde elleke zondag en op de woensdag van 't Wagetjes Kijke tusse 12 en 16 uur in Grafies Atteljee Peter Franssen in de Sint Annastraat 10

Op d'ekspezisie 'Tentòòngespreid' kunde diverze n'ontwerrepe van de deelnemers van de kommende Gròòte Optocht bewondere. Op de Vette Dinsdag van de Vastenavend, dinsdag 13 febrewarie, zal de Gròòte Optocht deur de strate van 't Krabbegat trekke.

Mar mette ekspezisie 'Tentòòngespreid' oefde nie persee dèèr op te wachte, want ge ken sebiet die gèève n'en leutege optochtontwerrepe n'al eerder bekijke. Deze vastenavendekspezisie zal dees jaar ge'ouwe worre n'in 't art van de stad; in Grafies Atteljee Peter Franssen. Dees atteljee vinde n'in de Sint Annastraat 10, oftewel in 't Pliesietratje.

Op zaterdag 27 jannewarie om 15:33 uur zal d'ekspezisie 'Tentòòngespreid' fééstelek worre g'opend deur ginniemand minder as onze eige Prins Wannes d'n Derde. Zo kente Prins mè z'n eige òòge zien datte ekspezisie van 't jaar op 'n prachtege plek te vinde n'is in 't Krabbegat!

d'Ekspezisie 'Tentòòngespreid' zal vanaf d'opening elleke zondagmiddag tusse 12:00 en 16:00 uur g'opend zijn tottemet de Kijkdag na de Vastenavend op 18 febrewarie. Ok op de woensdag van 'Wagetjes Kijke', 7 febrewarie, kunde tusse 12:00 en 16:00 uur komme kijke naar d'optochtontwerrepe.

Mede dankzij de ginnerositeit van Grafies Atteljee Peter Franssen is d'ekspesisie vrij te bezoeke. Agge swijle 't atteljee in de gemakte koste tegemoet wil komme, kunde 'n bijdrage geve middels 'n ouwerwetse fooiepot.

Ier vinde d'openingstij'e van d'ekspezisie nogges op 'n rijke:

Zondag 28 jannewarie van 12:00 – 16:00 uur
Zondag 4 febrewarie van 12:00 – 16:00 uur
Woensdag 7 febrewarie van 12:00 – 16:00 uur
Zondag 11 febrewarie van 12:00 – 16:00 uur
Zondag 18 febrewarie van 12:00 – 16:00 uur

Ok vergimmes interessant om te lezen...