Rep zit t'r rap in op 't Neuzebal: 'Prissetasie nuuwe liedje geslaagd'

  • Krabbegat 29-01-23

Prins Wannes III zijn rep wier mè gròòt applaus en gejuich ontvange

Wa d'onwenneg verzamelde d'eerste dweile d'r eige in de Stoelemat in de vroegte van d'avend. 't Is nog pas allef nege, mar d'eerste Krabbe dweile n'al onder de klanke van dweilbend 't Stadslijntje 'n bietje schielek deur de nouw nog lege zaal. As dweilbend Oor d'ons?! de muzekale septer overnimt is 't al flink drukker. De Krabbe stròòme nouw mè golleve de zaal binne. Zodra de jubelerende dweilbend Kallemkes An begin te speule wor t'r al volop gedweild. z'Ebbe d'r zin in, de bezoekers van 't Neuzebal. 't Dak ga t'r éémaal af bij de manne van Lat Mar Ore; gouwe ouwe en nuuwe klessiekers wissele mekare n'af en worre luidkeels meegezonge. Di ga d'n oud vertrouwd Neuzebal worre, da voelde n'aan alles. 'n Bal damme zo ebbe gemist...

Zo rond de klok van ellef voor tien stop Lat Mar Ore mè speule n'en oorde 't orkest op 't podiejum 't intro van 'Star Wars' inzette. Me worre op 'n muzekale reis mè beeld meegenome naar 't verleeje én de toekomst van 't Krabbegat. 't Schouwspel eindegt in 'n onvervalste Krabbegatse apotejose van vastenavendmeziek. Wie nouw nog nie klaar is voor de prissetasie van 't nuuwe vastenavendliedje, is nie van ier!

Onder 'n popperie van vastenavendliedjes van de leste jare worre vervolleges beelde getòònd van Prins en gevolleg. Mè Steketee voorop is de Boereploeg onderweg naar de zaal van de Stoelemat. Dansende boere, koppedragers en dweilbend Wa d'n Uis'ouwe, 't ééle spul is éémaal klaar voor. En wa d'achteraan lòòpe twee boere mè 't boek. Nie zomar 'n boek, mar 'n levesgròòt boek mè dèèr in de tekst van 't nuuwe vastenavendliedje. d'Ééle leutege bups lopt in 'n stoetje al in de Lievevrouwestraat, dus 't is 'n kwestie van òògeblikke dasse de zaal binnekomme!

De popperie is ten einde n'en 't orkest op 't podiejum zet 't vastenavendliedje van fleet jaar in. De klupvlag van Stichting Vastenavend wor deur de vaandeldrager de zaal in gezwaaid en Steketee dweilt t'r achter mette vor 'm kenmerkende
errembeweginge. Prins Wannes d'n Derde kom nouw in 't stoetje op de schouwers van d'adjedante de zaal in. Di d'is presies zo'n werrem memènt damme zo gemist adde d'afgelòòpe jare.

Op 't podiejum aangekomme it Prins Wannes III alle Krabbe – en da zijn d'r 'n òòp want 't is 'n nagenoeg uitverkocht uis – welkom en stikt metéén van wal. De Krabbe worre opgewerremd, asse da d'al nie ware, mè d'n euse rep. 'Zitte in de kou – ga mè bulle n'aan op sjouw!', gallemt 't deur de Stoelemat. De rep zit t'r rap in! Nouw wor 't tijd vor de tekst van 't nuuwe vastenavendliedje. 't Boek klapt ope n'en wor om'òòg ge'ese. Zin voor zin worte tekst aangeleerd; Prins Wannes d'n Derde zegt de zinne voor en de Krabbe zegge ze naar. Da ga as vaneiges, tijd om 't 's langzaamaan – op z'n ellefendertegst – te prebere mette meziek d'r bij.

De dèèrnet uitgesproke zinne verworre tot 'n nouw nog traag lied, maar naar 'n paar keer rippetere is 't zo wijd! 't Nuuwe Vastenavendliedje wor op volle sjas gezonge deur d'aanwezege Krabbe n'en de Boereploeg. De botter tege de zolder, zogezeed. As deze ambiejans de toekomst is voor de komme'de Vastenavend, dan zit 't wel goed in 't Krabbegat!

Ok vergimmes interessant om te lezen...