De Nacht van d’ééuwege Leut belòòf 'n nacht te worre mè twee ont'ullinge

  • Krabbegat 06-02-23

De Nacht van d’ééuwege Leut: 'n Nacht mè twee ont'ullinge

Me staan aan de vooravend van 'n nacht die me nou al memorabel magge noeme. 'n Nacht die oe dikkels zal verrasse n'in 't verleeje, ede, mar zeker ok in de toekomst. 'n Nacht mè mar liefst twee ont'ullinge waarvan d'r nog één arstikke g'eim is. Zo wor eerst vor Stadspeleis 't Markiezen'of 't Ezelskarreke aangebooje n'aan Prins Wannes III en ebbe me later op d'avend nog 'n ont'ulling van è'k-me-jouw-dèèr. De Stichting Vastenavend mak bekend dasse namelek 'n waar stadskedo gaan aanbiede. D'r ken allééneg nog nie te veul over gezegd worre. De Nacht van d'ééuwege Leut op zaterdag 11 febrewarie wor dus 'n nacht waar dagge in de toekomst nog vaak aan trug zul denke.

De n'avend begin d'al vroeg dan emme n't mééste nog vor de boeg! Zo rond de klok van allef nege zal Prins Wannes III mè z'n gevolleg aankomme bij Stadspeleis 't Markiezen'of waar 't Ezelskarreke n'en de dèèrbij be'orende imposante lòòpgroep op buitegewòòne wijze worre geprisseteerd. Dèèr wilde niks van misse! De geschiedenis van 't Ezelskarreke ga ver trug in 't verleeje. 't Was de praalwage waarmee Zijne Òòg'eid Prins Nilles I mè gevolleg op 7 febrewarie 1948 wier binne g'aald in 't Krabbegat. 'n Pronkrijtuig as tegen'anger van de Gouwe Koets da 'ezelskar' wier genoemd. Mette uidege medèrne technieke is 't mogelek gemakt om zo'n 75 jaar later 't Ezelskarreke oppenuuwt aan te biede, mar nouw aan Prins Wannes III. Zo brenge me 't verleeje trug in 't ede.

Mè dweilmeziek en 'n gèève stoet trekke me vervolleges nar de Gròòte Mart. En dèèr ga d'iets gebeure wa nog nooit mè dees dage is vertòònd, t'is mè gin pen te beschrijve! 't Is ammaal in kanne n'en kruike n'en zal 'n ont'ulling zijn van è'k-me-jouw-dèèr! Meer kenne n'en magge me d'r nie over schrijve, mar ge kreg dus zogezeed twee ont'ullinge deze n'avend.

En de leste is echt 'n bééldege! Na deze n'avend zulde begrijpe waarom me n't zo g'eim ebbe g'ouwe, mar deze gate vastenavendgeschiedenis in. Da's zo zeker as oew zaddoek mette punt naar achter!

Later op d'avend wor de stoet vervollegd vor 't leste deel om zo t'eindege n'in één van de veule kefeekes die ons Krabbegat rijk is. Datte n'avend dan feitelek nog lang nie klaar is en datter dèèrnaar nog alle ruimte n'ontstaat om wir lekker ouwerwets te gaan dweile mag gin verrassing zijn en oeve me n'oe vast nie uit te legge. Ge wit ommes, atte n'avend over ga in de nacht ebbe me d'ééuwege Leut!

De Nacht van d'ééuwege Leut
Zaterdagavend 11 febrewarie om allef nege bij 't Markiezen'of

Ok vergimmes interessant om te lezen...