d'Artejagers komme naar oe toe!

  • Krabbegat 19-01-18

d’Artejagers trekke d'r mè d't Neuzebal al op uit

Vanaf 't Neuzebal morrege, zulle d'r 11 arte zich 'n weg bane deur 't Krabbegat. D'arte worre n'uitgezet deur d'Artejagers. 't Bonte gezelschap gif d'arte deur aan de krabbe waarna de krabbe d'opdracht krijge d'r art weer aan 'n andere te geve. Bij 't art zit 'n g'eime bodschap want ielleke artejager wor op zaterdag 3 fibberewarie verwacht op 'n biezondere lekasie. Dán is't de bedoeling datte 11 ellef arte weer same komme en overgedrage worre n'aan Prins Nilles III. Tijdes d'n intocht zal de Prins d'arte bij zich drage op weg naar 't inneme van de stadsleutel.

In 1588 bij 't beleg van Berrege deur Parma begon de 'beweging'd'Artejagers in Berrege. D'Artejagers wiere n'opgericht door Heartius Bol. Ij was van mening datte inwoners van 't Markiezaat Bergen op Zoom te veel klaagde n'en zaagde over d'r stad. Men moest weer trots worre n'op de stad, 'aar bewoners en gildes, was de mening van Heartius. Dus trokke Heartius er onder de naam d'Artejagers op uit om sirrenades en odes te brenge n'aan de tad. Monemente wiere bezonge n'en lofzang voor alles en iederéén. d'Inwòòners begonne weer te geloove n'in Berrege; men wier weer trots op d'r stad en d'r medebewóóners en men kwam dèèr rond voruit.

Hearatius en z'n manne raakte uit de tijd, maar zullie zone n'en dochters name n't over. Tellekes wier deur de 'beweging' d 'Artejagers op 'n leutege menier onderweze dagge trots mag zijn op de stad. Volleges d'Artejagers mamagge me weer ouwe van de stad Bergen op Zoom in al 'aar fecette. Eeuwe verstreke, maar d'Artejagers bleve n'aktief. D'ele dag deur, avende lang en week in, week uit.

En nou, anno 2018, bestaan d'artejagers nog steeds. Ze trekke d'r weer op uit deze Vastenavend ammaal verzien van 'n schitterend art. Di d'art ouwe ze nie voor zichzellef maar geve n'r deur aan de krabbe. En t'is de bedoeling datte krabbe 't art ok weer deurgeve. Zo geve me ammaal ons art aan mekaar en aan de stad. Mette belofte damme wederom in de stad gaan gelóve n'en d'r van ouwe. Nerreges kunde beter woone dan 'ier in Berrege aldus d'Artejagers.

D'artejagers trekke d'r al op d'avend van Neuzebal op uit. 'Erkenne zulde ze zeker doen aan d'r gezang, uiterlek en netuurluk d'r 'art. Kredde gij zo'n art of oewvriend of vriendin? Messchient wel oew vader, opa, moeder of oma. As de krabbe n't art goed deur geve aan mekaar krijge me n'allemaal 't art omg'ange. En nog belangrijker geve me 't weer deur. En nie zomaar deurgeve, maar 'mè d'éél ons art en mè d'alle liefde n'en leut'!

Ok vergimmes interessant om te lezen...