Alle kefees doen wir mee mette LeutNeutBon. Prijs ok vastgesteld: '30 euro vor 10 bonne'

  • Krabbegat 01-11-23

De nuuwe LeutNeutBon zal de kommede Vastenavend 'n waarde n'ebbe van € 3,-

De leje van de vereniging LeutNeutBon zijn wir bij mekare gekomme n'om te prate n'over de LeutNeutBon. Fleet jaar was t'r nog veul te doen over welleke onderneminge presies meedeje mette bon. Eind van 't jaar wier bekend da d'éél veul oreka op de pleine, dan motte denke n'aan de Gròòte Mart en 't Beursplein, nie meer mee wilde doen mette LeutNeutBon. Uiteindelek wir toch overéénstemming bereikt en konde toch bekant overal mette Bon betale. Gelukkeg is vor de kommede Vastenavend afgestemd dasse ammaal wir meedoen. Vereniging LeutNeutBon lat aan Vastenavend.nl wete erreg blij te zijn da d'alle neuze wir dezellefde kant op staan. Ge ken dus nagenogt overal wir betale mette pepiere LeutNeutBon. D'r zijn namelek zo'n 50 onderneminge die wir meedoen mette LeutNeutBon.

30 euro vor 10 bonne
De prijs van de bon zal de kommede Vastenavend wel iets om'òòg gaan, want betaalde fleet jaar nog € 2,73 vor 'n bon en adde 11 bonne vor 30 euro, dan kredde d'r nou 10. De prijs zal dus € 3,- euro zijn en dus kredde 10 bonne vor 30 euro. Dèèrmee is de prijs dus om'òòg gegaan van de bon, mar blef 't Krabbegat nog steeds één van de goedkòòpste bonne ouwe mette Vastenavend. Afgelòòpe Vastenavend makte Omroep Brabant nog 'n vergelijking tusse de verschillende plaatse. In Oeteldonk was 't tusse de € 3,00 en € 3,50, Kielegat € 3,30 en Tullepetaonestad € 3,- Wa die plaatse di jaar doen is nog nie bekend.

Ontwerrep van de nuuwe bon
't Ontwerrep van de nuuwe bon zal gemakt gaan worre deur Monique van Oorschot-Goossens van de Grote Slok. 'Me n'ebbe n'al veul leutege ideeje, mar zijn ok benuuwd nar 't nuuwe motto', lat Monique wete. De achterkant zal mogelek gaan over 't omgaan mè lege bekers. 't Blef dus vorlòòpeg nog wel evekes spannend oe datte Bon d'r uit zal gaan zien.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 04-12-2006
Prijs Leutneutbon weer 1,53.