Bouwdag bij BC de Leutige Krabben: 'Alles draait wir as vanouds'

  • Krabbegat 27-11-22

De bouwclub besta d'uit 'n gevariejeerde klup mè bouwers die vol passie werreke n'aan 'n nuuwe A Wage

Zaterdagmiddag konde binne kijke bij BC de Leutige Krabben op 't Konterscherp. Nie allééneg bouwers ware die dag te vinde n'in 't kot, mar ok vriende, femilie en iederéén die benuuwd is nar oe feitelek 'n Vastenavendwage wor gemakt. Kommed jaar op dinsdag 21 febrewarie ebbe me wir 'n Optocht deur de strate van 't Krabbegat dus d'r mot wir flink gebouwd worre. En da mag gelukkeg ok wir. Bij Bouwclub de Leutige Krabben die in 2020 nog 't 6 x 11 jareg jubeleejem vierde ziede dan ok wir volop aksie in 't kot.


Dweilbend Un 'Opke Leut
Dweilbend Un 'Opke Leut speul d'op de wage van de Leutige Krabben en ter ere van 't 22 jareg jubeleejem van de dweilbend krege ze 'n unieke kans om de A Wage zellef te ontwerrepe. Don Ernest van de dweilbend leg uit: 'Drie jaar geleje n'is 'n werrekgroep gestart mè leje van de bouwclub en dweilbend waar ideekes en schetse wiere n'uitgewisseld'. Don makte zellef 't eindontwerrep vor de wage die 'n rommelzolder voorstelt die ieleke Krab wel zal erkenne mè d'ok veul verwijzinge nar de dweilbend.

Konsetrasie tijdes 't bouwe

't Nuuwe bouwe
Voorzitter Pieter de Kok leg uit datte Leutige Krabben 'n konservatieve klup is, mar steeds meer kom dèèr verandering in. Ge zie dan ok meer en meer piepschuim, out en bevobbeld Paverpol. 't Leste Polyester zal dan ok 't kot uitgaan. 'Me zijn echt wel bezeg mè d'n transisie nar gezonder, beter en kwalitatief mooier', zo leg Pieter uit.

In de jare 90 was de bouwclub echt 'n manne bolwerrek, mar vanaf 2010 is dèèr echt veul vernuuwing in gekomme mè d'ok veul jeugd die ok de vriendinne meename nar 't bouwkot waardeur ok meer vrouwe aan 't bouwe zijn gesloge. 'Me zijn nou echt 'n zeer gevariejeerd gezelschap waar ok altijd plek is vor nuuwe bouwers', zo lat Pieter wete. Agge meer infermasie wil dan kende kijke n'op de Féésboek pagina of de Instagrem van BC de Leutige Krabben.

Ok vergimmes interessant om te lezen...